Tror på to-tre hevinger i året

Når Norges Bank først begynner å heve renten, kan det gå fort, venter Kjetil Martinsen. Han tror demokratenes valgseier gir god drahjelp.

Amerikansk drahjelp: Rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank tror Joe Bidens finanspolitikk vil bane vei for raskere renteoppgang i Norge. Foto: Are Haram
Makro

Den amerikanske renteoppgangen begynte før jul, men har skutt fart de siste par ukene og særlig etter at demokratene sikret begge senatorene fra Georgia. Dette igjen har bidratt til at kronen på få uker har styrket seg mer enn Norges Bank ventet innen utgangen av 2023, skriver rente- og valutastrateg i Kjetil Martinsen, Swedbank, i sin nyeste strategirapport.

«Høyere amerikanske renter er på marginen positivt for Norges Bank og rentebanen», konstaterer han.

Biden-budsjetter

Dette er mekanismen: Med demokratenes seier i senatsvalget i Georgia, er det banet vei for en mer ekspansiv finanspolitikk, noe som dels er priset inn i lange amerikanske renter og dels kan gi ytterligere renteløft.

For Norges Bank betyr økt amerikansk stimulans høyere prognoser for internasjonal vekst, noe som gjør det lettere å få til de varslede rentehevingene.

I tillegg betyr den amerikanske renteoppgangen i seg selv at Norges Bank får større rom til å heve renten.

– Tommelfingerregelen har lenge vært at halvparten av handelspartnernes renteoppgang slår ut i den norske rentebanen, sier Martinsen.

Han viser til at det allerede er smitte fra den amerikanske renteoppgangen til rentene i Sverige, Tyskland, Norge og store deler av øvrige Europa.

– Det har vært positiv smitte fra USA til globale rentemarkeder allerede.

Kanskje også fra Fed

Martinsen understreker at det er vanskelig å vite hvor mye den amerikanske finanspolitikken endres, men regner med at det kan ta et par måneder før Biden-administrasjonen viser kortene tydelig.

– Men vi har sett hvordan markedene tror på dette, og derfor har sett gjennom økt smitte, stormingen av Kongressen og langsommere vaksinering enn ventet, sier han. 

– I markedene regner man med at vaksinen vil fungere, slik at økonomien åpnes opp i løpet av 2021.

Martinsen tror at utsiktene til en mer ekspansiv finanspolitikk og til gjenåpning av økonomien kan gi forventninger om rentehevinger også fra Fed, selv om rentepunktene derfra har holdt seg paddeflate til nå.

3-6 måneders mellomrom

I Norge har renteoppgangen til nå gitt en 10-årig swap-rente på nær 1,40 prosent.

– Dette er gjennomsnittsrenten over de neste ti årene, og tilsier at markedene dermed regner med at Norges Bank i løpet av perioden vil ha klart å løfte renten opp til det de regner for en normal rente, rundt 1,50 prosent.

Så langt tror imidlertid markedene at hevingene dit vil gå langsommere enn Norges Bank har varslet i sin rentebane.

– Markedene og Norges Bank holder omtrent følge til første renteheving, som prises inn rundt nyttår, kanskje noe før. For 2023 priser imidlertid markedene inn en lavere rente enn Norges Bank har varslet.

I Norges Banks rentebane er styringsrenten 0,93 prosent ved utgangen av 2023.

Martinsen tror ikke at Norges Bank vil røre renten før det er klart at viruset er under kontroll.

– Men når det har skjedd, kan det gå fortere enn markedet priser inn. Da tror jeg rentehevingene kan komme med tre til seks måneders mellomrom, slik vi ofte har sett før.

I så fall vil Norges Bank rekke å heve renten to-tre ganger årlig, der rentebanen til nå tyder på maksimalt to hevinger i året.