– Ikke tiden for overdreven optimisme

Pimco tror på et greit oppsving gjennom året, men deretter vil markedene igjen bli vanskelige.

Greit i år: Men deretter venter vanskelige markeder, tror Joachim Fels, Pimco. Foto: Ivan Kverme
Makro

I likhet med nesten alt som kan krype av økonommiljøer, regner obligasjonsforvalterne i Pimco med en sterk effekt fra vaksiner på økonomien fra en gang i løpet av 2021. Faresignalene er imidlertid sterke, og årets opptur blir ikke starten på et varig bullmarked.

«Dette er ikke tiden for overdreven optimisme», advarer Pimcos sjeføkonom Joachim Fels i rapporten Cyclical Outlook.

Veksten ventes å øke klart i løpet av året, inflasjonen øker moderat, sentralbankrentene forblir lave og finanspolitikken forblir stimulerende.

Pimco frykter likevel at investorer kan ha blitt for optimistiske, og går ikke «all in». I stedet anbefales strukturerte produkter, obligasjoner i selskaper med lav gjeld og vekt på likviditet.

– Ikke bullmarked

Det er uansett ikke snakk om et nytt, langvarig bullmarked etter 2021:

«Når de enkle oppsvingsmulighetene er uttømt, venter vi vanskelige markeder», lyder advarselen.

Etter det massive fallet i BNP i 2020, venter i år høyeste globale vekst på minst et tiår.

Allerede i andre halvår i år ventes USA å være tilbake på BNP-nivåene fra før krisen, mens eurosonen må vente til halvveis i 2022.

Kina var i 2020 omtrent alene i verden om positiv BNP-vekst, og Pimco tror på en vekst på over 8 prosent i år.

Nye lettelser?

Sentralbankene er tvunget til å fortsette med ultralave renter. Pimco tror heller på ytterligere lettelser enn innstramminger den nærmeste tiden. En mulighet er at ESB må senke sin innskuddsrente videre fra dagens minus 0,50 prosent.

Pimco åpner også for at Fed vil kjøpe noe lengre obligasjoner hvis rentene stiger for raskt eller oppsvinget skuffer.

Hvis derimot inflasjonen stiger uventet raskt og/eller oppsvinget tidlig overbeviser, kan Fed begynne å trappe ned sine kjøp allerede før nyttår.

Liten demokrat-effekt

Finanspolitikken vil forbli ekspansiv, men med noe mindre budsjettunderskudd enn i 2020. For USA venter Pimco at underskuddet synker fra 17 til 14 prosent av BNP, mens det går fra 9 til 7 prosent i eurosonen. 

Selv om demokratene nå har kontrollen over begge kamre i Kongressen, viser Pimco til at mange av demokratene er valgt inn fra delstater som tradisjonelt har vært forsiktige med finanspolitikken. Derfor er det ikke sannsynlig med en mye mer ekspansiv finanspolitikk.

I markedene er det stort sett priset inn et oppsving, og Pimco anbefaler en obligasjonsstrategi basert på at rentekurven blir brattere.

Pimco anbefaler å være moderat undervektet i dollar, og tror at øvrige G10-valutaer og enkelte fremvoksende økonomier vil få et sterkere syklisk oppsving.

Fare: Innstramminger

Samtidig er det fare for at enkelte land slakker av på politikken allerede fra andre halvår i år. I USA kan det dessuten slå negativt ut om deler av bedrifts- og personbeskatningen blir strammet til fra 2022.

I andre halvår kan dessuten flere euroland bli presset til å stramme inn for 2022 på grunn av den raskt voksende statsgjelden. Tyskland har midlertidig suspendert sitt gjeldstak, men uten nye vedtak, må Tyskland gjennomføre budsjettkutt fra 2022.

En annen fare er om Kina strammer til for mye på kredittpolitikken for å dempe faren for bobler. Allerede i år ventes kredittimpulsen å snu fra positiv til negativ.

Den største potensielle faren ligger i at husholdningene fortsetter sin høye sparing og om de mange arbeidsledige ikke kan/vil vende tilbake til jobb.