Magnussen: – Ligger an til kraftig «rebound» i forbruket

Joe Bidens stimulansepakke på nye 2.000 milliarder dollar vil løfte veksten og lange renter, men ikke dollarkursen, tror Frank Jullum.

Begynner jobben: Torsdag kveld kommer Joe Bidens og Kamala Harris' første krisepakke. Foto: NTB
Makro

Lekkasjene tyder på at påtroppende president Joe Biden torsdag kveld annonserer at han øker den finanspolitiske stimulansen med 2.000 milliarder dollar. Dette kommer i tillegg til stimulansepakken på 900 milliarder dollar, som Kongressen nylig vedtok.

– Ekspansiv finanspolitikk virker mye mer effektivt for å løfte veksten enn kvantitative lettelser, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

– Biden har snakket om grønne investeringer og infrastruktursatsing, som vil løfte veksten direkte. Og på kort sikt økes ledighetstrygden, noe som gjør faren for en kraftig reaksjon i forbruket mindre.

Realrenten opp: Biden-pakken vil løfte både veksten og inflasjonen, men langrentene vil stige mer enn inflasjonen, tror Frank Jullum. Foto: Sturlason

– Jeg har allerede justert opp mine estimater for USA fordi slutten av fjoråret ble bedre enn jeg hadde sett for meg, og fordi vi allerede har fått en stimulansepakke med utsikter til enda mer, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

Strengere smittevern?

Magnussen er ikke i tvil om at økte overføringer til husholdningene og lokale myndigheter vil bidra til økt aktivitet, men peker også på en kortsiktig dempende effekt:

– USA har nå nye smitterekorder nesten daglig og tallet på sykehusinnleggelser øker. Vi må regne med at deler av midlene går til helsevesenet og at det nå kan bli lettere å innføre smitteverntiltak. På kort sikt vil det dempe aktiviteten, sier han.

– Jeg har vært overrasket over hvor lite smitteverntiltak USA har innført til nå.

Løfter vekstanslagene: Seniorøkonom Knut A. Magnussen, DNB Markets, har allerede løftet sine USA-anslag, men må trolig heve dem ytterligere. Foto: Are Haram

Hovedeffekten av en ny, stor stimulansepakke er likevel økt aktivitet:

– Da overføringene til husholdningene økte fra april i fjor, hadde det sterk effekt i mange måneder. I oktober og november, da det ble svakt på inntektssiden, gikk sparingen ned og husholdningene holdt forbruket mer oppe enn om de ikke hadde hatt sparingen å tære på.

Derfor tror ikke Magnussen at husholdningene vil øke forbruket like mye på kort sikt, også fordi pandemien gjør det vanskelig å konsumere som ønsket.

– Men husholdningene har i utgangspunktet en sterk situasjon med lav gjeld, veldig lave renteutgifter, stigende boligpriser og aksjekurser, sier Magnussen.

– Det ligger an til en kraftig «rebound» i forbruket, og Biden-pakken, den store driveren i år, vil gi enda sterkere utslag.

– Tillater høyere realrente

I obligasjonsmarkedet har det allerede vært reaksjoner etter demokratenes seier i Georgia. Jullum tror lanseringen av Bidens pakke vil gi ytterligere utslag.

– Hvis Biden øker med 2.000 milliarder dollar, er det mer enn markedene har tatt høyde for. Effekten vil bli både høyere vekst og høyere inflasjon, sier han.

– I fjor holdt Fed realrenten nede for å stimulere. I år vil de tillate lange statsrenter å øke mer enn inflasjonen.

Gjennom året vil den amerikanske staten ha et enormt refinansieringsbehov, men Jullum tror at Fed ikke vil øke sin balanse helt tilsvarende.

– Det er ikke snakk om «tapering» i seg selv, men de vil ikke ta unna alt.

Jullum tror diskusjonen om reell «tapering» kan bli et tema i andre halvår.

– Det kan gradvis bli en diskusjon om tidligere tilstramming enn Fed har sagt til nå. Men dette vil være dataavhengig, ikke tidsavhengig.

– Dollarsvekkelsen fortsetter

Diskusjonen om eventuelle rentehevinger ligger enda lengre ut, mener både Jullum og Magnussen:

– Hvis veksten kommer raskere tilbake, så vil det etterhvert minske behovet de sterke stimulansene, men det er rundt inflasjonen slaget står, sier Magnussen.

Uansett venter Jullum at dollaren skal fortsette svekkelsen:

– Fordi inflasjonsforventningene stiger mot euro. Vi har sett før at en ekspansiv finanspolitikk som løfter både veksten og inflasjonen gir svakere dollar.

joe biden
renter
inflasjon
bnp-vekst
coronakrisen
coronakrisepakke
frank jullum
danske bank
knut a magnussen
dnb markets
fed
dollarkursen
Nyheter
Makro