Markant nedgang i samlede skatteinnbetalinger

Makro

De samlede skatteinnbetalingene sank til 858 milliarder kroner i desember 2020, sammenlignet med 944 milliarder kroner i 2019. Det tilsvarer en nedgang på 9,1 prosent, fremgår det av ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag. 

Skatten til kommuneforvaltningen sank med 1,0 prosent, til 203 milliarder kroner, mens skatt til staten økte med 8,4 prosent, til 297 milliarder kroner. Den største nedgangen er skatt på utvinning av petroleum som sank med 78,7 prosent til 28 milliarder kroner. 

Statistikken viser de akkumulerte skatteinnbetalingene ved utgangen av hver måned. Innbetalingene er fordelt på skatt fra personer og upersonlige skatteytere, som aksjeselskap og institusjoner.