Biden bra, boligpriser bekymrer

Norges Bank holder renten på null, men bare til september, tror Frank Jullum. 

Ett år til? Sentralbanksjef Øystein Olsen kommer ikke med noen ny dato, men gjentar at nullrenten vil bestå «en god stund fremover». Foto: Are Haram
Makro

Norges Bank holdt torsdag, fullstendig som ventet og som signalisert, styringsrenten uendret på null prosent.

I den korte pressemeldingen gjentar sentralbanken behovet for å vente og se an utviklingen, og at norsk økonomi enn så lenge har behov for denne stimulansen.

Norges Bank viser til litt mindre fall i norsk aktivitet enn ventet, til en mer ekspansiv amerikansk finanspolitikk og til at usikkerhetene rundt Brexit nå er over, men kommer ikke med noen nye signaler om renteveien videre.

Sentralbanken viser til at det meste har utviklet seg omtrent som forventet ved rentemøtet i desember. Da varslet Norges Bank at første renteheving trolig kommer i mars 2022.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Hever i september

For sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank betyr «en god stund fremover» at Norges Bank hever allerede i september. 

Jullum viser til at Norges Bank nå signaliserer at vekstavmatningen var mindre enn ventet i fjerde kvarta, både globalt og i Norge.

«De viser dessuten til at vaksineringen nå har startet, og at gjenåpningen av økonomien vil gjøre at veksten tar seg opp utover i 2021. Dette forsterkes av en ekspansiv finanspolitikk i USA», skriver Jullum i en kommentar.

Hauk: Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank  tror renten blir hevet allerede i september. Foto: Ivan Kverme

En sterkere krone kunne bekymret sentralbanken, men Jullum viser til at Norges Bank forklarer kronestyrkingen med høyere oljepris og økt risikoappetitt. Dermed er utsiktene til norsk renteoppgang ikke så avgjørende for kronestyrkingen.

– To hint fra Olsen

Nordea Markets mener at Norges Bank kommer med to hint om at pengepolitikken vil bli strammet inn, trolig både i mars og juni.  

Det første ligger i omtalen av vaksineutrullingen, som ser ut til å gå raskere enn Norges Bank har ventet. 

«Dette er en sentral oppsiderisiko for norsk økonomi, og en betingelse for at Norges Bank kan begynne å heve renten», skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i en kommentar.

Venter toneskifte i mars: Sjeføkonom Kjetil Olsen og makroøkonom Dane Cekov i Nordea Markets. Foto: Are Haram

Det andre hintet ligger i omtalen av norske forward-renter, der sentralbanken skriver at disse nå indikerer tro på renteheving før jul.

«Vi tror at Norges Bank mellom linjene sier at de kan komme med samme budskap i mars», skriver Nordea Markets' sjeføkonom. 

Han er overbevist om at hvis Norges Bank hadde lagt frem en ny rentebane denne uken, så ville den vært hevet fra desemberbanen. 

Håper på vaksinene

«Gjeninnhentingen i norsk økonomi bremses nå av den økte smitten og strengere smittevern», konstaterer Norges Bank, som også tror at vaksineringen vil bidra til økt vekst i løpet av året.

«Komiteens vurdering er at det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres», heter det i pressemeldingen.

Boligprisene bekymrer

Selv om smitten har økt også internasjonalt, ser Norges Bank lyspunkter ute: «I USA ble det rett før årsskiftet vedtatt en ny stor finanspolitisk stimulansepakke, og den nye presidenten har varslet at det vil komme flere. Storbritannia og EU har blitt enige om en handelsavtale som hindrer toll og kvoter på handel med varer.»

Norges Bank gjentar advarselen om at veksten i boligprisene kan gi problemer: «En lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp».

Bedring for industrien

SSBs konjunkturbarometer bekrefter torsdag Norges Banks vurderinger av utviklingen i norsk økonomi. Indeksen stiger klart fra tredje til fjerde kvartal 2020, fra 2,0 til 3,1.

Det er bedring eller redusert fall på alle fronter, både i faktisk utvikling gjennom kvartalet og i forventningene. Bedriftene har størst optimisme til situasjonen på hjemmemarkedet. 

Fjerde kvartal ble dermed det første (og eneste) kvartalet i 2020 med forsiktig oppgang i produksjonen. Nytt er også at fallet i ordretilgangen bremser, og at sysselsettingen stiger igjen i de fleste segmenter.

Handelsbanken Capital Markets mener SSB-tallene stemmer godt overens med norske PMI-tall den siste tiden.