– 2021 blir ikke et katastrofeår

Norsk Industri tror foreløpig ikke på drastiske problemer for medlemsbedriftene, med mindre nedstengningene vedvarer.

Klarer seg: Knut Sunde (bak) og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri tror industrien vil slippe de store utslagene gjennom 2021.  Foto: Are Haram
Makro

Usikkerheten om vaksineforløp, nedstengninger og mutasjoner gjør at Norsk Industri ikke kommer med prognoser for 2021 i sin første konjunkturrapport for året. I stedet er rapporten mest av alt en oppsummering av 2020, sammen med kvalitative vurderinger av utsiktene og usikkerheten.

Norsk Industris foreløpige beregninger viser at produksjonen i industrien sank med 3 prosent i 2020.

Oljeleverandørene måtte tåle 6 prosents nedgang, mye på grunn av oljeprisfallet våren 2020. For øvrige bedrifter var nedgangen på 1,5 prosent.

Møbler til himmels

Av enkeltbransjene var det møbelindustrien og verftene som hadde de sterkeste utslagene. Først falt produksjonen med henholdsvis 40 og 37 prosent frem til mai. 

Deretter økte produksjonen med 34 prosent for verftene utover høsten, mens møbelindustrien hadde en økning på hele 90 prosent, selv om farten dabbet av mot jul.

Raffinerte oljeprodukter, elektrisk kraft og maskiner hadde størst eksportnedgang, med mellom 11 og 37 prosent. Best gikk det i eksport av metaller, skogprodukter og fisk, som knapt hadde noen endring fra 2019. Samlet sank norsk fastlandseksport med 6,5 prosent, mens total vareeksport sank 15,5 prosent.

– Ikke katastrofeår

«2021 ligger ikke an til å bli noe katastrofeår i sum, men neppe et sterkt år heller», skriver sjeføkonom Knut Sunde i konjunkturrapporten.

Tallene som ble hentet inn halvveis i januar viser at flere industribedrifter har hatt vekst gjennom coronaperioden. Så kom den nye nedstengningen på Østlandet, og kan rokke ved dette bildet.

«Hvis slikt vedvarer over flere uker, vil det ramme ferdigvarer innen forbrukerorientert industri, som i mars 2020», tror Sunde.