Fed lar renten stå uendret

Sentralbanksjef Jerome Powell lot renten være uendret i håp om å øke økonomisk vekst.

UENDRET: Federal Reserve lar renten være uendret. Her med sentralbanksjef Jerome Powell. Foto: NTB Scanpix
Makro

Onsdag la Federal Reserve frem rentebeslutningen.

Federal Reserve holdt seg på stedet hvil, og endret ikke styringsrenten for å fremdeles støtte økonomien sentralbanken har uttalt har bremset ned.

Den amerikanske sentralbanken endret renten til null i løpet av den første perioden av coronapandemien. Og der har den blitt værende siden. Rapporten var også nærmest uendret fra desember.

Se Powell direkte her.

I samsvar med markedsforventningene sa Sentralbankkomiteen at de holder referanseindeksen for kortsiktig lånerente forankret nær null. I tillegg opprettholder de et obligasjonsprogram som ser at Fed kjøper for minst 120 milliarder dollar i måneden.

Svakere etterspørsel og oljeprisfall har holdt forbrukerprisveksten nede. Sentralbanken uttrykker i rapporten at økonomisk aktivitet, arbeidsledighet og inflasjon i stor grad avhenger av den pågående globale coronapandemien og fremgang i vaksineringsprosessen.

Ser fremover

Fed skriver i rapporten at de ønsker å oppnå maksimal sysselsetting og inflasjon på 2 prosent på lengre sikt. Sentralbanken vil sikte på å få en inflasjon som er noe høyere enn 2 prosent i en stund, slik at inflasjonen i snitt blir 2 prosent over tid.

For å støtte økonomien og holde rentene lave, kjøper Fed obligasjoner for minst 120 milliarder dollar i måneden. Komiteen uttalte i kveld at støttekjøpene vil vedvare.

– Veien foran oss er veldig usikker, sa sentralbanksjefen Powell under pressekonferansen.

De siste månedene har myndighetene forpliktet seg til lave renter og lovet å ikke endre før inflasjonen nærmer seg eller ligger noe over inflasjonsmålet på 2 prosent. Powell sa at aktivakjøpene ikke vil endres før de ser markante økonomiske fremskritt.

Aksjemarkedet fulgte med

Investorer var ute etter å se om uttalelsen fra Fed ville gi noen ledetråder om hva fremtiden vil bringe for aktivakjøp eller finansiell lettelse. 

Før møtet var S&P 500 ned 1,57 prosent, Nasdaq ned 1,25 prosent og Dow Jones ned 1,23 prosent. Etter er de respektive indeksene ned henholdsvis 1,79 prosent, 1,12 prosent og 1,50 prosent.

Siden begynnelsen av coronapandemien har Fed økt eiendelene sine med mer enn 3.000 milliarder dollar.