USA spår økonomisk gjenreisning innen sommeren

USA venter at økonomien innen midten av 2021 vil være tilbake på nivået fra før pandemien. Mye avhenger av hvordan vaksineringen går.

RASK INNHENTING: Kongressen spår rask innhentning i den amerikanske økonomien. Foto: Dreamstime
Makro

Kongressens budsjettkontor (CBO) offentliggjorde mandag prognoser som legger opp til en annualisert vekstrate på 4,6 prosent i år.

Basert på prognosene vil den økonomiske veksten kunne bli den største siden 1999.

Mens estimatet innebærer at BNP raskt vil hente seg inn igjen, mener CBO at arbeidsmarkedet vil trenge mer tid. Sysselsettingen i landet vil i løpet av 2024 kunne komme opp på samme nivå som før pandemien, heter det.

Krisepakker ga vekst

I den tiårige prognosen heter det at veksten i økonomien har blitt styrket av massiv offentlig pengebruk i form av økonomiske stimuleringstiltak under pandemien.

CBOs prognose er medregnet krisepakken på 900 milliarder dollar som Kongressen godkjente i desember, men ikke president Joe Bidens planer om en ny krisepakke på 1.900 milliarder dollar.

Rundt ti millioner arbeidsplasser gikk tapt i fjor, og økonomien krympet med 3,5 prosent.

Politisk dragkamp

Bidens støttespillere kan trekke fram spådommen om at det vil ta tre år å få ned ledigheten, som et argument for mer offentlig støtte.

Republikanere kan på sin side argumentere at det er behov for mindre penger og vise til anslaget om at økonomien som helhet i løpet av sommerne vil vokse til nivået før pandemien.

Biden skulle mandag møte en gruppe på ti republikanere som har utfordret ham med et eget forslag til en krisepakke verdt 618 milliarder dollar.

Bedre enn ventet

– CBOs prognoser innebærer nå en sterkere økonomi enn det de gjorde i juli 2020, heter det fra det partipolitisk uavhengige organet som lager prognoser på oppdrag fra Kongressen.

Dette skyldes i stor grad på «at nedgangen ikke var så alvorlig som ventet, og også fordi første fase i gjenreisningen fant sted tidligere og var sterkere enn ventet», heter det videre.

Høyst usikre

CBO understreker at prognosene er høyst usikre, blant annet på grunn av fremdriften i vaksineringen og risiko knyttet til nye koronavarianter. En rask vaksineringsprosess vil kunne hjelpe både sysselsettingen og økonomiveksten betraktelig.

På sikt spår CBO at økonomien i USA vil vokse med gjennomsnittlig 1,6 prosent i året fra 2026 til 2031. Budsjettkontoret regner videre med at sentralbanken Federal Reserve vil holde lånerenta nær null i alle fall fram til midten av 2024.

Inflasjonen ventes å passere 2 prosent etter 2023.

(©NTB)