– Kronen er heller for svak enn for sterk

Harald Magnus Andreassen frykter ikke underskuddene på handelsbalansen, men mener vi har god drahjelp fra en krone som nå er litt for svak.

Ikke bekymret: Harald Magnus Andreassen mener at underskuddet på handelsbalansen gir feil inntrykk av fastlandets stilling. Foto: Iván Kverme
Makro

– Om jeg skulle velge mellom at kronen nå er 10 prosent for sterk eller 10 prosent for svak, heller jeg til at den er 10 prosent for svak.

Det er konklusjonen i innledningen sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets holdt ved Samfunnsøkonomenes valutaseminar onsdag.

Andreassen viste til hvordan driverne bak kronekursen over tid er kraftig endret. Det er lenge siden oljeprisen i seg selv forklarte kronekursutslagene. De siste årene har det grønne skiftet tatt over i en periode.

Fra oljepris til aksjer

– Globale investorer tror ikke lenger at oljealderen vil vare veldig lenge, sier Andreassen.

– Derfor er det blitt et megagap mellom oljeprisen og aksjekursutviklingen til oljeselskapene.

I stedet for å følge oljeprisen tett, har kronen i noen år svingt tettere med aksjekursutviklingen i energiselskapene.

– Det endret seg brått i mars og april i fjor, konstaterer Andreassen.

– I tiden etter har kronen variert tett med det globale aksjemarkedet. Globale aksjekurser har forklart nesten hele utviklingen til kronekursen.

Økt underskudd

Kronekursen påvirker fortsatt utviklingen i handelsbalansen, men ikke like tett som før.

– Frem til rundt år 2000 lå kostnadsnivået omtrent 20-30 prosent over handelspartnerne. Så fikk vi veldig sterke år i Norge, og kostnadene var i 2013 50-60 prosent høyere. Så har de falt igjen, og er tilbake på rundt 20 prosent over, sier Andreassen.

Det har tilsynelatende ikke bedret handelsbalansen. Tvert imot er underskuddet på handelsbalansen nå på 14 prosent av BNP. Dette er misvisende, mener Andreassen.

– Fastlandet leverer varer og tjenester for 8 prosent av BNP til oljesektoren, mens importen som inngår i disse leveransene regnes til fastlandets handelsbalanse.

Dessuten mottar fastlandet kapitaltilskudd fra Oljefondet, som gjør at det ikke er behov for like stor eksport for å finansiere importen.

– Min konklusjon er at resten av økonomien er i balanse. Vi trenger egentlig ikke oljesektoren. Da er kronekursen til å leve med, mener Andreassen.

Smører omstillingen

– Og når det fortsatt er mye olje igjen på havbunnen, så gjør det at kronekursen heller er for svak enn for sterk nå.

Andreassen understreker samtidig at norsk økonomi har nytte av en for svak kronekurs.

– Det vil hjelpe til på omstillingen i denne krisen.