Gode sysselsettingstall fra USA

Makro

Antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte med 174.000 personer i januar. Det fremgår av en undersøkelse foretatt av ADP Employer Services.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst i sysselsettingen på 49.000 personer. 

ADPs sysselsettingstall anses som en indikator for hva den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet kan komme til å vise.

Arbeidsdepartementets arbeidsmarkedsrapport omtales gjerne som månedens viktigste makrotall, og viser den samlede sysselsettingsveksten utenom landbrukssektoren i USA.