Tror mindre på gigantisk Biden-pakke

Knut A. Magnussen tror skeptikerne til Bidens gigantpakke får vann på mølla etter positiv sysselsettingsvekst.

Over det verste? Knut A. Magnussen viser til at det så langt bare har blitt én måned med fallende amerikansk sysselsetting. Foto: Are Haram
Makro

– Nå er USA i den tredje smittebølgen, og likevel ser det ut til at det bare ble med én måned med sysselsettingsfall. Det er ingenting mot problemene USA hadde i fjor, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

I desember 2020 stupte sysselsettingen. Det opprinnelig meldte fallet på 140.000 er nå justert til minus 227.000 sysselsatte. Også sysselsettingen i november ble justert noe ned, men viser fortsatt vekst.

– Men USA har altså vært i en situasjon som fort kunne gitt fall i sysselsettingen også i januar, og det skjedde ikke, sier Magnussen.

Konsensusforventningen var en vekst på 105.000, og DNB Markets ventet 150.000 i økning.

– Likevel høres du nesten lettet ut over at sysselsettingen økte med 49.000?

– Så sent som i forrige uke trodde jeg på omtrent nullvekst, mens konsensus ventet 50.000. Så kom sterke tall fra ADP-rapporten, som har vært en god pekepinn de siste månedene, og derfor justerte jeg og konsensus opp forventningene.

– Mindre Biden-pakke

– Påvirker disse tallene utsiktene til at president Joe Biden får vedtatt sin store stimulansepakke på 1.900 milliarder dollar?

– Det er i hvert fall mindre behov for en så stor pakke nå, mener Magnussen.

Også det brå fallet i ledighetsraten, fra 6,7 til 6,3 prosent, tilsier mindre behov for en stor stimulansepakke, men noe av fallet kan være påvirket av en revisjon av dataene fra årsskiftet på grunn av den ferske folketellingen. 

Må slå av? President Joe Biden og finansminister Janet Yellen ønsker en enorm stimulansepakke, men kan møte økt motstand nå som sysselsettingen stiger igjen. Foto: POOL

– Deler av pakken består av forlenget dagpengeperiode med høyere satser fra mars, mens noe består av kontantoverføringer til alle husholdninger. Man kan i hvert fall spørre seg hvorfor alle husholdninger skal få kontantoverføringer nå, mener Magnussen.

– Når sysselsettingen vokser etter bare én måned med fall, vil de som er skeptiske til en så stor pakke få vann på mølla, og det kan dempe mulighetene til å få gjennom hele pakken, tror han.

– Tallet på nye smittede faller også markant. Janet Yellen virker veldig klar for å gi full gass, men må kanskje tilpasse seg litt. 

Økt sprik

Flere kommentatorer på Bloomberg tror likevel at Biden i en tale fredag ettermiddag vil argumentere hardt for sin store pakke. Sysselsettingstallene indikerer en K-formet krise, der forskjellene mellom ulike grupper og sektorer øker.

Mens samlet sysselsetting steg med 49.000, stupte den i hotell- og restaurantbransjen, med et fall på over 60.000. 

Også industrien og byggfagene, som har hatt vekst til det siste, har nå synkende sysselsetting.

De svake arbeidsmarkedestallene svekket ikke aksjemarkedet i USA nevneverdig, men ga visse utslag i obligasjonsmarkedet, med oppgang i korte og nedgang i lange renter.