Spår renteøkning allerede i år

Tidligst i mars 2022, sa meglerhuset i januar. Nå er desember 2021 prognosen for første renteøkning.

ENDRER RENTESYN: DNB Markets og seniorøkonom Kyrre Aamdal. Foto: Iván Kverme
Makro

Økonomene i DNB Markets ser nå for seg en brattere rentebane, og venter at Norges Bank vil sette opp styringsrenten for første gang i desember 2021.

Deretter går prognosen ut på at sentralbanken vil komme med ytterligere tre renteøkninger i 2022.

Meglerhusets prognoser pekte i januar mot en første renteøkning «tidligst i mars 2022».

Vaksinering og inflasjon

Seniorøkonom Kyrre Aamdal begrunner i en oppdatering det nye rentesynet med at de seneste makrotallene indikerer en økonomi som har gjort det bedre enn Norges Banks prognoser.

Han viser til at Fastlands-BNP falt 0,6 prosent i november og steg 1,0 prosent i desember, mot sentralbankens prognoser på henholdsvis 1,6 og 0,2 prosent fall. 

«Med ytterligere innhenting i andre og tredje kvartal kan Norges Bank se «klare tegn på at økonomien normaliserer seg» tidligere enn ventet i den pengepolitiske rapporten i desember. Vaksinasjonsutsiktene heller mot Norges Bank optimistiske scenario, som antyder «tidligere og mer markante renteøkninger». Høyere oljepriser veier opp for den sterkere kronen. Inflasjon er ikke et stort problem nå, men inflasjonsrisikoen heller trolig mot oppsiden», skriver han.

– Kan trenge litt tid

Ifølge meglerhuset vil Norges Banks pengepolitiske vurderinger påvirkes av når og hvordan finanspolitikken normaliserer seg.

«De finanspolitiske tiltakene ble nylig utvidet til september. Norges Bank kan trenge litt tid på å vurdere hvordan økonomien reagerer etter at den finanspolitiske stimulansen er fjernet. Dette er et sterkt argument for ikke å heve styringsrenten så tidlig som i september. Man kan også se dette som et argument for å vente med renteøkningen til etter desember», heter det videre.