Pause i kronestyrkingen

Inflasjonsbekymring bremser aksjeoppgangen, og har satt kronestyrkingen på pause, mener valutastrateg Magne Østnor, DNB Markets.

Inflasjonen bekymrer: Valutastrateg Magne Østnor mener det synkroniserte løftet i verdipapirmarkedene er over.  Foto: Iván Kverme
Makro

Etter at reflasjonsforventningene har «løftet alle båtene» i mange måneder, går vi trolig inn i en fase med mindre synkronisering mellom ulike aktivaklasser, skriver valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets i sin ukentlige valutarapport. 

Årsaken er særlig økt bekymring for inflasjonen, som driver sell-off i obligasjonsmarkedet og tvinger frem en pause for risikable aktiva.

Det er et brudd med utviklingen over ganske lang tid, der høyere langsiktig avkastning på obligasjoner har utviklet seg parallelt med stigende aksjemarkeder, høyere råvarepriser og lavere kreditt-spreader.

Realrenten brått opp

«I forrige uke så vi et dramatisk skifte», skriver Østnor.

Renten på amerikanske 10-årige obligasjoner har steget mer enn 50 basispunkter så langt i år, men uten særlig bevegelse i de samme realrentene. Den siste drøye uken har imidlertid realrenten på tiåringene steget mer enn 20 basispunkter. Det har slått ut i svakere aksjemarkeder.

I forrige uke styrket først kronen seg til 10,15 mot euro og 8,35 mot dollar på fortsatt stigende aksjemarkeder og høyere oljepris.

«Denne uken har bekymringene rundt inflasjonen slått ut i risikosentimentet, og skjøvet EURNOK nært 10,30», skriver Østnor.

Siden mars i fjor har utviklingen i aksjemarkedene vært en minst like viktig faktor bak kronesvingningene som renteforventningene og oljeprisen.

– 10,00 før sommeren

Også Nordea Markets-økonom Dane Cekov tror kronestyrkingen er på vent.

«Det skal en større rentedifferanse mot G10-valutaene og høyere oljepris til for at EURNOK skal fortsette ned», skriver han i en kommentar.

Skal sterkere: Makroøkonom Dane Cekov, Nordea Markets, mener fortsatt at 10,00 mot euro er mulig før sommeren. Foto: Are Haram

Nordea Markets tror derfor på en sideveis bevegelse en stund. Fortsatt ligger det an til en kurs på 10,00 før sommeren, mener Cekov, og baserer seg på utsiktene til nettopp høyere rentespread og oljepris.

Økte kronekjøp

I mars venter Østnor økte kronekjøp for Oljefondet, opp fra 1,7 til 1,9 milliarder kroner daglig, blant annet på grunn av nye coronatiltak over statsbudsjettet.

Normalt har endrede kronekjøp for Oljefondet gitt små utslag i kronekursen, men i spesielt svake perioder har disse kjøpene i det minste fungert som en buffer, ved at det i hvert fall har vært én kronekjøper i markedet.