Venter USA-vekst over 7 prosent

Joe Bidens stimulansepakke vil løfte BNP-veksten over 7 prosent, uten at inflasjonen sporer av, tror Pimco.

Sterkt: Libby Cantrill og Pimco venter knallsterk amerikansk vekst i år.  Foto: Bloomberg
Makro

Pimco, som regnes for verdens største obligasjonsforvalter, tror det meste av Joe Bidens gigantiske stimulansepakke vil bli vedtatt innen kort tid. Sammen med Feds mer inflasjonspositive linje, vil det bidra til at BNP-veksten når minst 7 prosent i år, tror Pimco.

Kun tre ganger tidligere har veksten vært så sterk.

Og, ja, den økte veksten vil trekke inflasjonen opp, men ikke i nærheten av inflasjonstrykket på 1970- og 1980-tallet, tror Libby Cantrill, Pimcos ekspert på amerikansk politikk, og Tiffany Wilding, Nord-Amerika-økonom i Pimco.

– Phillips-kurven er nå ganske flat, argumenterer Cantrill i en analyse på Pimcos blog-side.

Underveis i 2021 vil USA se 2-tallet for kjerneinflasjonen, men gjennomsnittet for 2021 vil trolig ligge på 1,5 prosent. Deretter venter Pimco en kjerneinflasjon på 2,2-2,5 prosent de neste årene.

Svekkede ansatte

– Utsiktene til ny statsstøtte styrker oss i troen på at inflasjonen vil overstige sentralbankens mål, men langsiktige inflasjonsutsikter er fortsatt balansert, mener Cantrill.

Hun viser til at arbeidsmarkedet er så mye endret etter 1970-tallet at faren for selvforsterkende inflasjonspress er redusert.

Ikke minst er arbeidstakernes forhandlingsstyrke redusert, noe som til nå har dempet lønnsveksten selv i perioder med stramt arbeidsmarked. Cantrill og Wilding viser til at Joe Biden har lovet å reversere enkelte av endringene som har vært i disfavør av ansattes rettigheter, men dette vil tidligst virke over tid.

– Selv om det er mulig at USA kan få skremsler fra inflasjonen, og både tilbuds- og etterspørselssjokk kan gi utslag i prisene over flere år, vil det også ta mange år med et hett arbeidsmarked for å reversere trenden fra mer enn 40 år med stadig svakere forhandlingsstyrke, mener Cantrill.

Tar snarvei

Pimco-analytikerne viser til at demokratene har valgt en forhandlingsstrategi («reconciliation») som kan sikre vedtak i senatet med bare 50 stemmer, mot de normale 60 stemmer. Dette gjør at mer av Joe Bidens forslag trolig vil bli vedtatt.

Dette inkluderer neppe forslaget om å heve minstelønningene til 15 dollar, for her er motstanden for sterk også blant demokratene.

– Spørsmålet er hva slags pakke som kan forene de 50 demokratene, ikke hva som må til for å få stemmer fra republikanerne, mener Cantrill.

Dette blir trolig vedtatt

En pakke i den høye enden av intervallet 1.500-1.900 milliarder dollar, bestående av bl.a.:

1.400 dollar til alle under gitte inntektsgrenser

Økte skattefradrag for forsørgere

350 milliarder dollar til delstater og byer

160 milliarder dollar til vaksiner

Dagpenger opp fra 300 til 400 dollar pr. uke

– Det er nær enstemmighet blant demokratene om å satse stort, enkelt og raskt. Vi tror derfor at pakken er klar halvveis i mars, eller tidligere.

Historisk underskudd

Vedtaket ender trolig nært Bidens opprinnelige pakke på 1.900 milliarder dollar, og det får Pimco til å heve sitt vekstanslag til minst 7 prosent i år. Mot slutten av 2021 vil firekvartalsveksten kunne nå 7,5 prosent.

Tung satsing: Men Joe Bidens stimulanse vil neppe gi uhåndterbar inflasjon, mener Pimco. Foto: NTB

Det føderale budsjettunderskuddet vil med denne pakken, på toppen av pakken på 900 milliarder dollar fra slutten av fjoråret, øke til over 3.500 milliarder dollar.

Med slike tall synes Pimco det ikke er rart at frykten for høy inflasjon er på banen, men selv mener altså Pimco at frykten er overdreven.