«Alt» tilsier sterkere dollar

Høyere vekst og inflasjon og fortsatt langrenteoppgang vil løfte dollaren klart mot euro, tror Nordea Markets.

Høyere: Jerome Powell og Fed vil tillate langrentene å stige, og bidra til en sterkere dollar, tror Nordea Markets. Foto: Reuters
Makro

Nordea Markets tror amerikanske langrenter vil stige videre, mens den ferske renteoppgangen i eurosonen dabber av.

«Vi venter at EURUSD vil falle som en stein senere i år», varsler Nordea-økonomene Jan von Gerich og Andreas Steno Larsen i et notat.

Både vekstbildet, inflasjonen og sentralbankenes holdninger vil trekke i den retningen, mener de, og tror at oppgangen i lange amerikanske renter fortsetter, uten at Fed ser noen grunn til å gripe inn. Den langt ferskere oppgangen i eurosonens renter vil derimot trolig stanse mer eller mindre opp.

Sjefanalytiker Jan von Gerich, Nordea Markets. Foto: Nordea Markets

Dette vil gjøre at EURUSD allerede har nådd toppen, og vil falle tilbake til 1,16 før slutten av 2021.

Videre opp?

Det er mer enn seks måneder siden amerikanske langrenter begynte stigningen. De tyske har meldt seg først den siste drøye måneden.

Valuta- og rentestrateg Andreas Steno Larsen i Nordea Foto: Nordea

Med vekstrekyl på gang i de fleste land, fortsatt enorme stimulansetiltak, stort behov for nye obligasjonslån og sentralbankenes motvilje mot å kutte styringsrentene videre, ser Nordea Markets-økonomene gode grunner til at langrentene kan fortsette oppover.

Men et stort hinder står muligens i veien: Sentralbankene har ubegrensede midler til å motkjempe økte langrenter, om de skulle ønske det.

ESB-uro

ESB har signalisert uro over renteøkningen. ESB-president Christine Lagarde sa nylig at ESB «fulgte nøye med» utviklingen i lange obligasjonsrenter. Dette slo umiddelbart ut i obligasjonsmarkedet, men ny økning de siste dagene tyder på at ESB kan bli nødt til å øke sine obligasjonskjøp ytterligere for å hindre ytterligere renteoppgang, mener von Gerich og Larsen.

De tror imidlertid at ESB ikke vil gå helhjertet inn for å hindre enhver stigning i nominelle langrenter, og tror derfor at de vil stige noe, i takt med gradvis styrking av økonomien og økningen i de amerikanske langrentene.

Økt differanse

Nordea-økonomene mener at Fed virker mer avslappet til renteutviklingen, og ser høyere langrenter og en brattere rentekurve som positive tegn. Når så Joe Bidens store stimulansepakke ligger an til å bli vedtatt, og Fed ikke signaliserer at langrenteoppgangen skal motkjempes, betyr det at differansen mellom amerikanske og europeiske langrenter vil øke.

Før eller senere vil Fed måtte begynne å snakke om å trappe ned sine verdipapirkjøp. Det har vist seg vanskelig, mener Nordea-økonomene, og viser til markedsreaksjonene i 2013, da daværende Fed-sjef Ben Bernanke varslet at det snart ville være på tide å redusere nettokjøpene av obligasjoner. Dette varselet sendte amerikansk tiåring fra 1,60 til 3 prosent på bare fire måneder.

Taper-oppgang

Nordea-økonomene tror at tiden nærmer seg for første varsel om en tilsvarende nedtrapping også for Jerome Powell. Dette, sammen med signalene om at Fed ikke har noen problemer med høyere obligasjonsrenter i seg selv, så lenge rentene stiger «av riktige grunner», kan sende langrentene raskt opp selv uten at Powell har rukket å snakke om å trappe ned kjøpene.

Med utsikter til fortsatt renteoppgang i USA og mer beskjeden i eurosonen og klare forskjeller i vektutsiktene og inflasjonsutsiktene, er det duket for dollarstyrking.

Det tilsier at EURUSD går fra 1,21 nå til 1,16 i løpet av året, og så at dollaren fortsetter å styrke seg forsiktig derfra. 

Det høye vaksinetempoet i USA bidrar til dette ved å legge til rette for raskere vekstøkning enn i eurosonen. Det enda høyere vaksinetempoet i Storbritannia er tilsvarende årsaken til at pundet har vært så sterkt i år, til tross for svært svake løpende makrodata.

I likhet med Nordea Markets’ norske økonomer, varsler von Gerich og Larsen en kurs på 10 blank mot euro i sommer.

Derfra vil kronen trolig styrke seg til 9,80 før jul og så 9,60 ett år senere, tror de.