HSBC tror langrenten faller til 1 prosent igjen

Høyt gjeldsnivå gjør at tiårsrenten vil vil falle herfra , ifølge analysesjef Steven Major i HSBC.

KLAMPEN I BÅNN: President Joe Biden og finansminister Janet Yellens stimulanser trekker opp renten nå. Men høy gjeld vil holde lange renter, tror HSBC. Foto: Bloomberg
Makro

Oppgangen i lange renter har tvunget renteduene i den britiske storbanken HSBC til å oppjustere sin prognose for den tiårige amerikanske statsrenten. Men ikke med mye. Analysesjef Steven Major justerer opp prognosen for nivået ved utgangen av 2021 med bare et kvart prosentpoeng – og da kun til beskjedne 1 prosent, klart lavere enn dagens nivå.

Tiåringen steg fra 0,90 prosent før nyttår til 1,60 prosent på det høyeste torsdag, så renten skal etter HSBCs prognoser klart ned igjen i stedet for å stige videre. 

Både høyere inflasjonsforventninger, høyere realrenter og muligens frykt for effekten av store budsjettunderskudd har trukket lange renter opp i år. 

Den høye gjelden 

Men mer langsiktige, strukturelle forhold vil holde lange renter nede over tid, tror Major.

Vi må se at vekst og inflasjon stiger, ikke bare i år, men i mange år, for å se at den gjelden blir mer bærekraftig. For oss er det vanskelig å se at det kommer til å skje.
Steven Major, HSBC

– Vi har lånt fra fremtiden for å bruke i dag, og det vil tynge veksten. Det har vært en veldig sterk sammenheng: Økt gjeld har i 20 år dyttet renten lengre ned, sier han i en HSBC-podcast.

– Kanskje er noe endret, men vi må se at vekst og inflasjon stiger, ikke bare i år, men i mange år, for å se at den gjelden blir mer bærekraftig. For oss er det vanskelig å se at det kommer til å skje. Dette kan være nok et tilfelle der markedet er høy på sukker og reagerer på alt som skjer på én gang, og egentlig ikke vurderer hva som vil skje på lang sikt.

RENTEDUER: Økonomene i HSBC. Foto: Bloomberg

I sitt prognosearbeid pleier han å stille opp ulike scenarier og vurdere sjansene for at de inntreffer.

– På den ene siden kan langrentene bli virkelige høye, 3 til 4 prosent. På den annen side kan de bli som i Japan og falle mot null prosent, illustrerer han.

– Sannsynligheten for det siste tilfellet, Japan-scenariet, har gått rett ned, og det er på grunn av utviklingen i det siste. Fordelingen av mulige utfall har flyttet over på andre siden.

«Utviklingen i det siste» handler om finanspolitikk og håndtering av pandemien.

– Jeg tror ikke noen hadde ventet dette: En finanspolitisk støttepakke på 10 prosent av BNP på toppen av hva som har kommet før, sier Major om Joe Bidens foreslåtte stimulansepakke på 1.900 milliarder dollar.

Optimismen rundt vaksiner har dessuten drevet rentene oppover, ifølge Major. 

– Vi forsøker å være pragmatiske og justere oss til omstendighetene, uten å endre på vår langsiktige overbevisning knyttet til at rentene vil være «lower for longer».

Venter 5 % vekst i år

Også HSBC justerer riktignok opp opp anslaget for USA-veksten i år, til 5 prosent fra tidligere anslag på 3,5 prosent. Veksten i 2022 jekkes opp til 3 prosent fra 2,5 prosent.

Bankens USA-økonom Ryan Wang forklarer det med tre forhold:

* Sterkere privat forbruk enn ventet. 

* De nye stimulansene. Pakken på 1.900 milliarder dollar kan bli vedtatt innen utgangen av mars, med utbetalinger til husholdningene i april, tror Wang.

* Boomen i boligmarkedet.

Dermed vil USAs BNP vende tilbake til nivået fra nivået før pandemien midt i 2021, i stedet for mot slutten av 2021. 

Federal Reserve vil mot slutten av året varsle at obligasjonskjøpene vil bli redusert fra dagens nivå på 120 milliarder dollar i måneden i løpet av 2022, tror Wang. Han tror derimot at styringsrenten vil bli holdt uendret på null i alle fall ut neste år.