Birger Vikøren kjemper om å bli visesentralbanksjef

Den interne Norges Bank-søkeren Birger Vikøren får konkurranse fra tidligere Ferd-direktør Arthur Sletteberg.

Til topps? Birger Vikøren (f.v.), som tidligere har ledet avdeling for pengepolitikk rett under Øystein Olsen, vil nå bli visesentralbanksjef med ansvar for Oljefondet. Foto: Are Haram
Makro

Søkerlisten etter å overta posten som visesentralbanksjef etter Jon Nicolaisen er kort. Og blant de fire navnene er det ett som skiller seg ut. Birger Vikøren, som har innehatt direktørposter i snart de fleste avdelinger i Norges Bank, vil bli visesentralbanksjef med ansvar for Oljefondet.

De øvrige søkerne er Einar-Marius Elvrum, selvstendig næringsdrivende fra Oslo, Thorbjørn Gaarder, som søker alt av offentlige stillinger og Arthur Sletteberg, adm. direktør fra Bærum.

Tidligere i Ferd

Sletteberg har en rekke posisjoner i privat næringsliv, som adm. direktør i Nordic Microfinance Initiative, styreleder i Arctic Finance og styremedlem i Arctic Securities.

Sletteberg har også vært medlem av Oljefondets etikkråd.

Sletteberg har tidligere blant annet vært i konsernledelsen i Ferd, og i ulike funksjoner i DNB, Oslo Pensjonsforsikring og Storebrand. Starten av karrieren var imidlertid i Norges Bank på slutten av 1980-tallet, etter at NHH-økonomen hadde ett år i den tyske forskningsinstitusjonen Institut für Weltwirtschaft.

Tilbake? Arthur Sletteberg, Nordic Microfinance Initiative, startet sin økonomkarriere i Norges Bank. Foto: Tonje Hurum

– Erfaring med Oljefondets arbeid med etikk er ikke uviktig, sier Sletteberg selv om erfaringen fra Oljefondets etikkråd.

– Og i Storebrand var vi de første, og fortsatt eneste, private som har hatt et bredt forvaltningsmandat fra NBIM, et globalt, taktisk allokeringsmandat. Selv mener jeg dette er relevant for denne visesentralbanksjefstillingen.

Taus om kontakt

Finansavisen har gjennom en årrekke påvist hvordan det i praksis er «umulig» å bli utnevnt til en topp-posisjon i økonomens jerntriangel (Finansdepartementet, SSB og Norges Bank) uten på forhånd å ha fått et tydelig signal om at man «bør søke».

Sletteberg vil ikke kommentere hvilken kontakt han eventuelt har hatt med Finansdepartementet underveis.

På utlån

Til tross for sine brede næringslivserfaring, må Sletteberg trolig anse seg som outsider med dårligere utsikter enn Vikøren. 

Vikøren er nå stabsdirektør i Norges Bank og har tidligere blant annet ledet avdeling for pengepolitikk og avdeling for finansiell stabilitet. 

Da Christine Meyer brått gikk fra SSB, var Vikøren midlertidig sjef inntil ny, ordinær sjef kunne utnevnes. Vikøren var også adm. direktør i Statens Finansfond etter finanskrisen. I 2011 var han aktuell som ny sjef for Finanstilsynet.

Mistet klarering

Jon Nicolaisen mistet først posten som visesentralbanksjef, og valgte så å si opp i Norges Bank like før jul. Årsaken var at han ikke fornyet sin sikkerhetsklarering. Etter å ha vært visesentralbanksjef siden 2014, nektet sivil klareringsmyndighet i høst ham ny klarering. Tidligere ble slike vurderinger foretatt av de aktuelle departementene, men dette er nå sentralisert til denne klareringsmyndigheten. 

Den konkrete årsaken til avslaget var at Nicolaisen er gift med en kinesisk kvinne, som for tiden bor i Kina.

Overraskelse i vente?

Finansdepartementet har tidligere slått fast at det kan bli aktuelt med en visesentralbanksjef på kort kontrakt i påvente av en mer varig løsning. I pressemeldingen tirsdag skriver ikke departementet annet enn at «Finansdepartementet vil nå gå videre med ansettelsesprosessen».

Dette er ikke alltid ensbetydende med at en fra søkerlisten blir tilsatt. Ved flere tidligere anledninger har departementet hentet inn søkere utenfor listen, også etter at søknadsfristen var ute. Det gjaldt da Oljefondets Nicolai Tangen ble ansatt, og det har skjedd ved utnevnelser av tidligere topper i SSB og Norges Bank.