Nordea venter to rentehevinger i år

Norges Bank hever renten i september og desember, tror Nordea Markets, og spår i alt syv hevinger innen utgangen av 2023.

OPPJUSTERER ANSLAGET FOR STYRINGSRENTEN: Sjeføkonom Kjetil Olsen, Nordea Markets Foto: Are Haram
Makro

Nordea Markets tror oppsvinget i økonomien og normaliseringen av renter vil være både raskere og sterkere enn ventet. Derfor vil Norges Bank heve renten to ganger allerede i år, venter sjeføkonom Kjetil Olsen.

Norges Bank senket styringsrenten til null prosent i mai i fjor.

Nordeas økonomer ser flere positive nyheter som bereder grunnen for rask renteheving.

«I tillegg til raskere utrulling av vaksiner fremover, er oljeprisen mye høyere, inflasjonen er høyere og burde føre til høyere lønnsvekst, og forwardrenter i utlandet er høyere. Samtidig fortsetter den norske kronen å være svak,» skriver de.

«I sum rettferdiggjør nyhetene en betydelig bedring av utsiktene, og vi tror derfor nå at Norges Bank vil heve sin nøkkelrente to ganger allerede i år, i september og desember.»

Sentralbanksjef Øystein Olsen har sagt at Norges Bank vil normalisere bruken av sine instrumenter så snart det er klare tegn til at økonomien normaliserer seg, som de gjorde etter finanskrisen i 2008 og oljeprisfallet i 2014.

«Vi tror Norges Bank vil få disse signalene godt i forkant av sitt septembermøte,» skriver Kjetil Olsen og hans kolleger i Nordea Dane Cekov og Lars Mouland.

Høy smitte nå

Akkurat nå preges den norske økonomien mer av økt smitte og strengere pandemitiltak enn av rask vaksinering.

Fra senest mai burde tiltakene for å begrense viruset bli gradvis opphevet, tror Nordea, med normalisering av livet fra sommeren og fremover. 

Det er derfor rentene sannsynligvis vil stige kraftigere enn etter finanskrisen i 2008 eller etter oljeprisfallet i 2014.
Økonomene i Nordea Markets

«Det er mye raskere enn hva Norges Bank prikket inn i sin desemberrapport. Siden det er de begrensende tiltakene som begrenser aktiviteten, burde oppheving av dem love godt for et raskt oppsving i økonomien,» skriver Nordea.

Pandemikrisen kjennetegnes ved hvor rask og kraftig nedturen var, påpeker bankens økonomer, som venter at oppsvinget blir like brått.

«Det er derfor rentene sannsynligvis vil stige kraftigere enn etter finanskrisen i 2008 eller etter oljeprisfallet i 2014. Den alarmerende oppgangen i boligprisene det siste året, som sikkert bekymrer sentralbanken, støtter opp om dette synet,» skriver Kjetil Olsen & co.

Norges Banks ønske om normalisering av økonomien tilsier ytterligere tre hevinger i 2022 og to i 2023, og en styringsrente på 1,75 prosent ved utgangen av 2023, tror Nordea.

DNB Markets oppjusterte sin renteprognose i slutten av februar og la da for første gang inn en renteheving i år, i september. Også Danske Bank Markets tror på renteheving i år.