Tror boomerang i økonomien gir flere og raskere rentehevinger

– Økonomien kommer tilbake som en boomerang. Da skal vi ikke ha rente på null, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

OK, BOOMERANG: Sjeføkonom Kjetil Olsen (f.v.) og makroøkonom Dane Cekov i Nordea Markets venter taktomslag fra Norges Bank. Foto: Are Haram
Makro

Nordea Markets tror normaliseringen av økonomien vil være raskere og sterkere enn ventet og spår nå at Norges Bank hever styringsrenten to ganger i løpet av 2021. De antatte rentehevingene i september og desember vil i så fall sende styringsrenten opp til 0,50 prosent innen nyttår.

Styringsrenten har vært null siden mai i fjor. Nordea venter nå i alt syv rentehevinger i 2021, 2022 og 2023.

– Vi tror nå renten heves til 1,75 prosent i løpet av prognoseperioden, opp fra 1,50 prosent, sier Kjetil Olsen.

Renteoppgang fra flere kilder

Det er flere grunner til en raskere og sterkere renteoppgang enn antatt, mener Nordea:

* Raskere utrulling av vaksiner fremover.

* Mye høyere oljepris.

* Høyere inflasjon, som burde føre til høyere lønnsvekst.

* Høyere forwardrenter.

* Fortsatt svak krone.

Samtidig er oppgangen i boligprisene mye sterkere enn hva Norges Bank har lagt til grunn.

Foreløpig er imidlertid økonomien mer preget av smitteøkning og nye restriksjoner enn av rask vaksinering.

– Det er alltid risiko rundt dette her. Utrullingen kan få hiccups, sier Olsen.

– Men det virker som det er større trygghet for at vaksinene faktisk kommer. Den informasjonen vi har om hvordan vaksinen virker er også positiv.

I alle fra mai burde restriksjonene bli hevet, venter Olsen, som tror på normalisering av økonomien fra sommeren og utover.

– Da er vårt syn at økonomien kommer tilbake som en boomerang, og da skal vi ikke ha en rente på null, sier han.

– Renten ble satt kraftig og raskt ned, til et kriselavt nivå. Ut fra sommeren er det ikke krise i økonomen. Vi bruker mye lenger tid på å komme opp igjen med renten enn vi brukte på å senke den.

Raskere normalisering

Sentralbanksjef Øystein Olsen har sagt at Norges Bank vil normalisere bruken av sine instrumenter så snart det er klare tegn til at økonomien normaliserer seg, som de gjorde etter finanskrisen i 2008 og oljeprisfallet i 2014.

Men økonomien normaliseres mye raskere nå enn da,  påpeker Kjetil Olsen. Han viser også til at husholdningene sett under ett har bygget opp sparebuffere og at det gjør det lettere enn vanlig for Norges Bank å sette opp renten.

PENGEPOLITISK RAPPORT 18. MARS: Men først i juni vil sentralbanksjef Øystein Olsen (bildet) signalisere renteheving i september, venter Nordea Markets. Foto: Ivan Kverme
Norges Bank ser jo det samme som oss: Vaksinene kommer.
Kjetil Olsen, Nordea

18. mars kommer Norges Bank med rentebeslutning og ny pengepolitisk rapport.

– Vi tror nok ikke at de da signaliserer renteheving i september, men det er overveiende sannsynlig at de vil indikere heving i løpet av året, sier Nordeas sjeføkonom.

– Det kan være opportunt å holde igjen. Men Norges Bank ser jo det samme som oss: Vaksinene kommer. Norges Bank har vist god evne til å se gjennom hvordan det er akkurat nå. Og så har du boligprisutviklingen, der har de bommet. 

– Får vi rett, kommer Norges Bank i juni til å signalisere renteheving i september, sier Olsen.

DNB Markets oppjusterte sin renteprognose i slutten av februar og la da for første gang inn en renteheving i år, i september. Også Danske Bank Markets tror på renteheving i år.