Får 75 milliarder ekstra

Den kraftige oljeprisøkningen kan gi staten 75 milliarder kroner ekstra. Det kan dekke minst halvparten av coronautgiftene.

For forsiktig: Da Jan Tore Sanner (H) la frem statsbudsjettet for 2021, våget han ikke regne med oljeprisoppgang. Foto: Are Haram
Makro

Håndteringen av coronakrisen kostet 126 milliarder kroner over statsbudsjettet i 2020. For i år er regningen fortsatt totalt ukjent, men det er liten grunn til å tro på noe lavere kostnader.

Nå får imidlertid statskassen et kjærkomment bidrag til finansieringen av disse tiltakene. Oljeprisøkningen gir 3-5 milliarder kroner ekstra i statlig kontantstrøm hver måned.

Om dagens oljepris holder seg ut året, får staten inn minst 75 milliarder kroner ekstra, mer enn 6 milliarder kroner hver måned.

Opp 35 prosent

Oljeprisen har steget markant hittil i år. Fra nyttår til nå er prisen opp 20 dollar, eller over 35 prosent. 

I Nasjonalbudsjettet anslo Finansdepartementet årets oljepris til 44 dollar, eller 424 kroner, fatet i gjennomsnitt. Allerede ved inngangen til året lå prisen 7 dollar høyere, og siden har det tatt av.

Mandag morgen var Brent Spot-prisen 70 dollar fatet. Med dagens dollarkurs gir det 600 kroner fatet, 176 kroner mer enn forutsatt. 

Det betyr at oljeprisen i gjennomsnitt hittil i år har vært ligget litt over 520 kroner, 96 kroner høyere enn budsjettert.

Minst 45 mrd. kr. 

For hver tier oljeprisen legger på seg, får staten 4,7 milliarder kroner i netto økt kontantstrøm. 

Om oljeprisen resten av året skulle holde seg rundt gjennomsnittet hittil i år, altså falle tilbake til rundt 60-61 dollar fatet, betyr det alene at netto kontantstrøm øker med 45 milliarder kroner. 

Olje- og gassprisene opp


Anslag NasjonalbudsjettetGjennomsnitt hittil i årDagens pris
Oljeprisen424520600
Gassprisen1,472,02?
Kroner. Kilder: Finansdepartementet, Finansavisen

Holder oljeprisen seg derimot på dagens nivå, rundt 70 dollar fatet, resten av året, gir det ytterligere 30 milliarder kroner i netto kontantstrøm. Da øker statens netto kontantstrøm med totalt 75 milliarder kroner.

Endelig volumvekst

Men trolig er effekten av en gitt oljeprisøkning i år enda større enn Finansdepartementet anslår i Nasjonalbudsjettet. Gjennom 2020 økte nemlig oljeproduksjonen uventet mye, etter å ha falt mer eller mindre uavbrutt i over 20 år, og produksjonsøkningen ser ut til å fortsette.

I januar i år lå produksjonen 8,9 prosent høyere enn i januar i fjor. I Nasjonalbudsjettet er det forutsatt at årets produksjon vil ligge nær 6 prosent høyere enn fjorårets. Hvis tempoet i produksjonen holder seg, betyr det ytterligere noen prosent økning i statens inntekter fra oljevirksomheten.

Gassprisen stiger

Tallene kan bli enda penere. Lenge steg oljeprisen uten å dra med seg gassprisen. Nå stiger imidlertid gassprisen, og langt raskere enn Finansdepartementet håpet.

Finansdepartementet forutsetter en økning fra 1,02 til 1,47 kroner pr. standardkubikkmeter og en nær uendret produksjon på 117 millioner Sm3.

I januar var gjennomsnittprisen 49 prosent høyere enn anslaget for 2021-snittet, og 71 prosent høyere enn i januar i fjor. 

I februar roet prisen seg noe, men lå fortsatt 26 prosent over 2021-anslaget og nær dobbelt så høyt som i februar i fjor.