OECD: All tapt vekst snart gjenvunnet

USA blir verdens vekstmotor i år, tror OECD, som venter at rike land snart har sterkere økonomi enn de lå an til før coronakrisen.

Kjempehopp: Sjeføkonom Laurence Boone og OECD løfter vekstanslaget med 1,4 prosentpoeng for verdensøkonomien og med hele 3,3 prosentpoeng for USA. Foto: NTB
Makro

USA er økonomiens Therese Johaug. Etter å ha blitt felt av Frida Karlsson, reiste Johaug seg og vant under ski-VM i forrige uke.

USA gikk i bakken da coronaviruset kom fra Kina, og mistet all fart. Før 2022 er omme, vil likevel amerikansk BNP være høyere enn det lå an til før coronakrisen, og USA vil være landet som kommer aller sterkest ut etter nesten tre år med pandemien.

Ble felt: Men Therese Johaug kom raskest i gang igjen og vant etter krasjen med Frida Karlsson. Foto: NTB

I sin halvveisoppdatering, Interim Economic Outlook, løfter sjeføkonom Laurence Boone og OECD anslagene for internasjonal økonomi merkbart.

For USA løftes anslaget med 3,3 prosentpoeng, mens veksten i India nå anslås nesten 5 prosentpoeng sterkere enn OECD trodde så sent som i desember.

Gjenvinner all vekst

Dermed løftes global BNP-vekst med 1,4 prosentpoeng til 5,6 prosent i år og til 4 prosent neste år. OECD anslår at globalt BNP i sommer vil være høyere enn før krisen, men fortsatt 4 prosent lavere enn det lå an til på dette tidspunktet i prognosene fra før krisen.

Men også dette gapet til vekstbanen fra før krisen vil krympe.

Og for de vestlige G20-landene vil hele gapet forsvinne frem til slutten av 2022. Da vil BNP-nivået være akkurat like høyt som det lå an til i prognosene fra 2019. 

I USA vil BNP til og med være nesten 1 prosent høyere enn denne gamle banen.

Vekstmotoren Biden

For USA hjelper det med et høyt vaksinetempo. Den virkelig store faktoren er likevel president Joe Bidens enorme stimulansepakke, som i forrige uke passerte Kongressen. Med nye 1.900 milliarder dollar, løftes husholdningenes etterspørsel med 3-4 prosent de fire kommende kvartalene, tror OECD.

Sterk effekt: Men Joe Bidens ARP vil neppe løfte veksten utover det første året, tror OECD. Foto: Bloomberg

Dette er ikke bare nok til å ta bort hele slakket i økonomien, men også nok til å gi betydelige vekstbidrag til andre land.

For naboene Mexico og Canada betyr Bidens American Rescue Plan (ARP) at veksten løftes med 0,5-1 prosentpoeng. For eurosonen og Kina betyr drahjelpen 0,25-0,5 prosentpoeng høyere vekst.

Dermed blir USA den suverene vekstmotoren i Vesten, og nærmer seg kinesisk vekst, tror OECD.

Har spurt Google

OECDs prognoser og vurderinger hviler delvis på høyfrekvente indikatorer. Blant annet kartlegger OECD temperaturen ukentlig basert på temaer i Google-søk og mobilitetsindikatorer fra Google i de ulike landene.

OECDs vekstprognoser


202020212022
Verden−3,45,6 (1,4)4,0 (0,3)
USA−3,56,5 (3,3)4,0 (0,5)
Eurosonen−6,83,9 (0,3)3,8 (0,5)
Storbritannia−9,95,1 (0,9)4,7 (0,6)
Japan−4,82,7 (0,4)1,8 (0,3)
Kina2,37,8 (-0,2)4,9
India−7,412,6 (4,7)5,4 (0,6)

Prosent (endring fra forrige prognose). Kilde: OECD

Etter å ha vært nesten fraværende på vestlige lands bekymringsliste i et par tiår, ser også OECD tendenser til fare fra høyere inflasjon. Dette er allerede synlig i råvaremarkedene. OECD mener likevel at underliggende inflasjon vil holde seg relativt lav, blant annet på grunn av stor, ubrukt produksjonskapasitet.

Fortsatt lave renter

OECD gir et klart råd til pengepolitikken og et mer betinget råd til finanspolitikken: Pengepolitikken må fortsette å gi gass, selv om det skulle bidra til forbigående inflasjon over inflasjonsmålene, mens finanspolitikken må tilpasses hvert enkelt lands økonomiske styrke og tempoet i gjenåpningen. OECD advarer likevel mot å stramme til for tidlig i finanspolitikken.

OECD advarer om at mange av de amerikanske husholdningene ikke vil konsumere alt de får av støtte, fordi de vet at regningen vil komme i form av høyere skatt senere. 

Derfor tror ikke OECD at ARP vil ha særlig effekt på veksten utover det neste drøye året.