Økonom: BNP-fallet var mindre enn ventet

Fastlands-BNP falt i januar, men ikke like mye som analytikerne på forhånd hadde spådd.

HANDELSBANKEN-ØKONOM: Marius Gonsholt Hov. Foto: Lise Åserud
Makro

(Saken oppdateres)

Tall fra SSB viser tirsdag at BNP for fastlands-Norge falt 0,2 prosent i januar.

I tremånedersperioden fra november til januar endte Fastlands-BNP opp 0,8 prosent.

Eksporten falt 3,5 prosent i januar, og ble primært trukket ned av olje- og gasseksporten. Importen endte ned 2,6 prosent.

– De strenge tiltakene på Østlandet ble innført sent i januar, og det kan dermed være den fulle effekten av disse først blir synlige i februar-tallene, sier seniorrådgiver og ansvarlig for månedlig nasjonalregnskap i SSB, Achraf Bougroug, i en kommentar.

Mindre enn ventet

Ifølge seniorøkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, var fallet fastlands-BNP mer dempet enn ventet i januar.

Konsensus var på forhånd en nedgang på 0,6 prosent, mens Handelsbanken ventet et fall på 0,5 prosent.

Gonsholt Hov påpeker at desembertallene imidlertid ble revidert fra en oppgang på 1 prosent til en oppgang på 0,8 prosent. I tillegg trekker han frem SSBs kommentar om at vi først i februar kan se den fulle effektene av de strenge tiltakene på Østlandet.

«Men uansett mener vi at tallene fortsetter å vise at økonomien håndterer smittevernstiltakene ganske bra», skriver han i en kommentar.

Varehandelen

Den viktigste årsaken til BNP-fallet i januar var at bruttoproduktet i varehandelen falt for første gang siden april i fjor.

Det var nedgang i flere bransjer, deriblant klesforretninger, og SSB påpeker at fallet bør sees i sammenheng med utbredelsen av muterte virus og den påfølgende nedstengingen av blant annet butikker i Oslo-regionen.

Aktiviteten falt også i flere av tjenestenæringene, særlig innen passasjertransport, hotell- og restaurantvirksomhet og kultur, underholdning og annen tjenesteyting.

På den positive siden hadde industri og bergverk en oppgang på 2,1 prosent i januar. Ifølge SSB var oppgangen særlig sterk innen fiskeforedling og farmasøytisk industri.