Konsumprisene i USA økte med 0,4 prosent i februar sammenlignet med måneden før. På årsbasis var prisene opp 1,7 prosent. Ifølge TDN Direkt var det som forventet. 

Konsumprisene eksklusiv mat- og energipriser økte med 0,1 prosent på månedsbasis. Her var det ventet en økning på 0,2 prosent