Jobbtall overrasker positivt i USA

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA er lavere enn forventet.

11.03.2021
Makro

712.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i uken frem til 5. mars, viser nye jobless claims-tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Dette skal være det laveste nivået siden november. Konsensus var 725.000 førstegangssøkende.

Uken før var antallet opprinnelig 745.000, men det ble revidert opp med 9.000 til 754.000.

Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims), var pr. 27. februar litt over 4,14 millioner, noe som er en nedgang på 193.000 fra forrige ukes reviderte tall. Her lå forventningene på 4,34 millioner. Continuing claims nådde toppen i midten av mai i fjor, på nærmere 23 millioner.