Danske Bank ser 10 grunner til kronefall

Sjefanalytiker Kristoffer Kjær Lomholt i Danske Bank var positiv til den norske kronen. Nå ser han ti grunner til å selge den.

UTSIKTER TIL LAVERE RÅVAREPRISER: Det er ett av Danske Banks argumenter for svakere krone. Foto: Kongsberg Digital
Makro

Slutt på oppsvinget i vekst og inflasjon, lavere råvarepriser og større likviditet er blant årsakene til at kronen vil svekke seg, tror Kristoffer Kjær Lomholt.

Siden november har han vært positivt til den norske kronen og anbefalt kjøp av den mot euro, canadiske dollar og svenske kroner. Nå har Danske Bank sikret gevinsten på disse posisjonene, med mellom 1,2 prosent og 2,8 prosent avkastning.

«Vi har også forklart hvordan vi har sett etter et vendepunkt i løpet av våren og at vår grunnholdning har gradvis endret fra å ønske å øke long-posisjonene i NOK til nå å se etter salgsmuligheter,» skriver Lomholt.

Han anbefaler salg av kroner mot en kurv der amerikanske dollar og euro har like stor vekt. Kursmålet for kurven er 7 prosent styrking mot kronen, eller en tilbakevending til nivåene i november. Basert på kursene tirsdag formiddag tilsier 7 prosent styrking av dollar og euro at dollaren stiger fra 8,51 til cirka 9,11 kroner og euroen fra 10,06 til cirka 10,76 kroner, gitt at de styrker seg like mye.

Slutt på reflasjon

Reflasjonstemaet, at den økonomiske politikken er blitt rettet inn mot å få veksten og inflasjonen til å skyte fart på ny, har vært den viktigste driveren for den norske kronen de seneste månedene, påpeker Lomholt, og viktigere enn for eksempel relative forskjeller i renter og vekst. Den økonomiske politikken har vært stimulerende, inflasjonsforventningene har steget globalt, vaksinenyhetene har vært positive, og råvareprisene har fått medvind fra sterkere industrikonjunkturer og fjorårets svekkelse av amerikanske dollar.

«Vi tror dette ligger an til å endre seg,» ifølge Danske Bank Markets-analytikeren.

Industrisyklusen snur ned og dollaren styrker seg. Under slike forhold svekker den norske kronen seg nesten bestandig, påpeker Lomholt, også da Norges Bank satte opp renten i 2018 og 2019.

«Timingen for vendepunktet i reflasjon er vrien, men vi tror at den siste måneden har levert flere 'kanarifugl i gruven'-hendelser i form av Tyrkia, den generelle smellen i belåningen i fremvoksende markeder-hedgefond, og dollarens comeback,» skriver han.

I mars stupte kursen på tyrkiske lire 15 prosent som en umiddelbar reaksjon på at president Erdogan sparket sentralbanksjefen.

De ni andre grunnene

Foruten vendepunktet i reflasjon ser Lomholt ytterligere ni argumenter for svakere krone nå.

* Lavere råvarepriser. Stigende tilbud fra USA og OPEC+ samtidig som Kinas vekst når toppen og dollaren styrker seg vil gi motvind for oljeprisen og Norges byttebalanse. Danske Bank ser heller ikke noe argument for at oljen er billig i utgangspunktet.

NEGATIV TIL NORSK KRONE: Kristoffer Kjær Lomholt, sjefanalytiker i Danske Bank. Foto: Danske Bank

* Bedre strukturell likviditet. Sesongmønsteret favoriserer sterkere norsk krone i begynnelsen av året og svakere krone mot sommeren, blant annet drevet av forholdet mellom pengebruken i finanspolitikken og Norges Banks kronekjøp. Forfall av en statsobligasjon i mai vil dessuten tilføre markedet ytterligere 50 milliarder kroner.

* Lavere kronekjøp fra Norges Bank. Lavere sentralbankkjøp trenger ikke i seg selv bety lavere samlet kronekjøp i markedet, men effekten av kunngjøringen om lavere kjøp fra Norges Bank (når økonomien bedrer seg og behovet for finanspolitisk støtte blir mindre) vil kunne ramme kronen når stemningen samtidig snur kommende kvartaler.

* Potensialet for relative renter uttømt. Norges Bank ligger an til å være tidlig ute med renteheving, men det begynner nå å bli priset inn i markedet (48 basispunkter innen ett år, 105 basispunkter innen to år og 168 basispunkter innen fem år).

* Verdsetting. Gitt relativt høye arbeidskostnader er ikke kronen fundamentalt undervurdert, mener Lomholt. 

* Underskudd i fastlandsøkonomien. Når økonomien bedrer seg og etterspørselen tar seg opp, vil kostnadsjustert produktivitet og kommersielle kronestrømmer tynge kronekursen.

* Innenlandske importører klare til å kjøpe euro. Det har vært en klar tendens til at importørene har brukt kronestyrking til å hedge kronekursen. En krone ved rundt 10 mot euro vil trigge innenlandsk kronesalg, tror Lomholt, og en kronesvekkelse kan bli forsterket av salg fra importørene.

* Posisjonering/tekniske faktorer. Utenlandske investorer har vært store kjøpere av kronen den siste måneden, ifølge Norges Banks ukentlige data. Sammen med tekniske faktorer taler det for tilbakeslag, slik Danske Bank ser det.

* Utbyttesesongen mot slutten. Den norske utbyttesesongen når toppen i april og mai, og selv om beløpene ikke er all verden – nettosalg av kroner på rundt 5 milliarder kroner, ifølge Lomholt – trekker det i retning av svakere krone.

Styrker kronen seg med 3,5 prosent mot euro-/dollarkurven i stedet, vil Danske Bank avvikle posisjonen.