Riksbanken skal teste digital valuta

Verdens eldste sentralbank vil få med banker og markedsaktører for å teste sin nye digitale valuta i praksis.

E-KRONA: Sveriges Riksbank er i full sving med å undersøke og teste en digital valuta. Her sentralbanksjef, Stefan Ingves. Foto: Magnus Andersson/AFP
Makro

Sveriges Riksbank startet i 2017 et pilotprosjekt for å utvikle en digital valuta, som de kaller e-krona. Den digitale valutaen skal være en teknisk løsning for svenske kroner, bare i en digital utgave.

I en ny rapport sier Riksbanken at de blant annet vil teste mulighetene for offline-betalinger og betalinger i detaljhandelen – i det de kaller fase 2 av pilotprosjektet. Så langt har den digitale valutaen kun blitt testet internt.

Riksbanken har tidligere sagt at prosjektet kunne vært ferdig i 2018, men sier nå at pilotprosjektet ikke vil være ferdig før til neste år. Og har gitt seg en tidsfrist frem til slutten av 2026, ifølge Bloomberg.

Basert på blokkjedeteknologi

Pilotprosjektet skal ifølge Riksbanken være basert på blokkjedeteknologi, altså en Distributed Ledger (distribuert hovedbok red. anm.). Men det er ikke fastslått en endelig form for hvilken teknologi den digitale valutaen skal ha.

Leder av pilotprosjektet, Mithra Sundberg, sier at de ikke har fastslått hvilken teknologi e-krona skal være basert på, ettersom at de ikke har funnet ut hva det spesifikke formålet til den digitale valutaen skal være.

Riksbanken gjør det også tydelig at e-krona ikke vil erstatte tradisjonelle kontanter, og at det vil kreves et helt nytt juridisk rammeverk før den digitale valutaen kan tas i bruk.

Ett land har utstedt

Flere sentralbanker ser for tiden på muligheter for å utstede digitale valutaer, eller såkalte DSP (digitale sentralbankpenger), for blant annet å redusere konkurransen fra desentraliserte kryptovalutaer.

I dag er det kun øynasjonen Bahamas som har utstedt en digital valuta. Og Kina er snart ferdig med å utvikle den digitale valutaen kalt digi-yuan. 

Den amerikanske sentralbanken og Norges Bank stresser derimot ikke like mye med å utviklingen. FED-sjef Jermoe Powell har blant annet uttalt at de heller vil gjøre det riktig, enn å være først.

Norges Bank er i gang med et prosjekt for å utrede om digitale sentralbankpenger skal innføres i Norge. Så langt i prosjektet er det konkludert med at en norsk, digital, valuta ikke vil være en desentralisert kryptovaluta.