Island i knestående lenge

Island må bli mindre avhengig av turismen, mener IMF, som venter svak og svært usikker opptur.

Tapt mulighet: Vårens vulkanutbrudd ville normalt tiltrukket seg ekstra turister, men slik ble det ikke i år for Island. Foto: NTB
Makro

Island har klart seg greit gjennom coronapandemien så langt. Utviklingen videre avhenger kritisk av hvor raskt turismen kommer seg opp, konkluderer IMF i sin landrapport. IMF råder Island til å vri aktiviteten over mot mer produktive sektorer.

Frem til coronapandemien sto turismen for mye av veksten, og utgjorde godt over 10 prosent av Islands BNP. Med krisen forsvant omtrent alt av internasjonale turister over natten. 

Dette bidro til at BNP i 2020 falt med 6,6 prosent.

Voldsom stimulans

Utgangspunktet før krisen var ganske godt. Island hadde halvert sin statsgjeld i årene etter finanskrisen. Også privat gjeld er halvert. Landet hadde dermed bygget opp valutareserver tilsvarende 30 prosent av BNP.

I 2020 brukte så staten 9,2 prosent av BNP på pandemistøtte over statsbudsjettet. IMF tror støtten vil måtte forbli høy på mellomlang sikt.

Sedlabanki kuttet styringsrenten med 2 prosentpoeng, kuttet i reservekravene og tilførte likviditet. Dessuten intervenerte sentralbanken i valutamarkedet. Bankenes motsykliske kapitalbuffer ble kuttet med 2 prosentpoeng til 0 prosent.

Svake utsikter

Dette dempet fallet, men utsiktene er likevel svake, mener IMF. I år ligger det an til moderat vekst, men BNP vil forbli klart under nivåene fra før corona. Eksporten, og særlig turismen, ventes å forbli beskjeden.

Islands BNP-vekst


20192020202120222026
BNP-vekst2,6-6,63,73,62,3
Prosent. Kilde: IMF

Først i 2022 tror IMF at Island har nådd BNP-nivået fra 2019. Selv i 2026 vil BNP være lavere enn trendveksten fra før krisen.

Dessuten er usikkerheten klart på nedsiden, mener IMF. Om nye mutasjoner blomstrer opp eller corona-problemene av andre grunner forblir store, ryker også oppturen.

Island er også svært sårbar for økt global risikoaversjon, deglobalisering og naturkatastrofer.

Frykter eiendom

IMF råder Island til å vokte banksektoren nøye, og særlig utlån til turismeindustrien. Sterk lånevekst og raskt økende boligpriser gir også fare for finansiell ustabilitet.

Island har nylig slått sammen Sedlabanki og det nasjonale finanstilsynet. Dette har vært gunstig, mener IMF.

Veien videre krever uansett at Island bygger opp andre sektorer enn turismen. For turismen er det avgjørende at Island sikrer tillit til at landet er en trygg destinasjon. IMF mener landets turisme også må få mer konkurransedyktige priser.