Norges Bank er giret – tester digitale penger

Sentralbanken vil teste tekniske løsninger, men digitale sentralbankpenger er «fortsatt et stykke unna».

TESTER DIGITALE PENGER: Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Are Haram
Makro

I tråd med anbefalingene fra en intern arbeidsgruppe vil Norges Bank de neste to årene teste ulike tekniske løsninger for digitale sentralbankpenger, skriver banken på sine hjemmesider.

Arbeidsgruppen mener motivasjonen for å utrede digitale sentralbankpenger er «styrket». 

– Kontanter tilfører betalingssystemet noen viktige egenskaper som det kan være aktuelt å føre videre og utvikle gjennom å utstede digitale sentralbankpenger. Vi trenger mer kunnskap for å kunne ta stilling til om dette er et hensiktsmessig tiltak, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en kommentar.

– Et stykke frem

Norges Banks utredning har pågått i vel fire år, og det nye fremover er testingen av tekniske løsninger, kombinert med videre analyse av behovet for og konsekvenser av å innføre digitale sentralbankpenger. 

«Målet med den tekniske testingen vil blant annet være å finne fram til en foretrukken løsning dersom det blir aktuelt å innføre digitale sentralbankpenger i Norge», heter det. 

Norges Bank understreker at en eventuell innføring av digitale sentralbankpenger «fortsatt vil ligge et stykke frem i tid».