Den europeiske sentralbanken holder renten uendret

Makro

Den europeiske sentralbanken (ESB) holder refi-renten på 0,0 prosent.

ESB holder også rentekorridoren uendret. Den marginale innskuddsrenten er uendret på -0,5 prosent og den marginale utlånsrenten er uendret på 0,25 prosent.

ESB fastholder rammen på PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) på 1.850 milliarder euro og varigheten til minst ut mars 2022, og i hvert fall inntil ESB vurderer at koronaviruskrisen er over, melder sentralbanken i en pressemelding.

Den europeiske sentralbanken vil reinvestere hovedstolen i PEPP inntil minst utgangen av 2023, gjentas det.

Sentralbanken venter at PEPP-kjøpene i inneværende kvartal vil bli gjennomført med en betydelig høyere takt enn de første månedene av året, som er på linje med tidligere kommunikasjon.