Klarte ikke å måke unna pengene

Stortinget har vedtatt krisetiltak i så høyt tempo at regjeringen ikke har klart å bruke alt, viser Statsregnskapet.

Fikk for mye: Stortinget vedtok i 2020 langt større krisetiltak enn finansminister Jan Tore Sanner og regjeringen klarte å gjennomføre. Foto: Are Haram
Makro

Statsregnskapet for 2020 viser et oljekorrigert underskudd på 370 milliarder kroner.

Dette er 47 milliarder kroner mindre enn Finansdepartementet trodde ved nysalderingen, altså rett før 2020 var over.

Sammenlignet med vurderingen i mai i fjor, da krisen fortsatt var fersk, endte oljekorrigert budsjettunderskudd 109 milliarder kroner lavere.

– Utfordrende å følge opp

Bare i løpet av desember viste det seg at inntektene var 29 milliarder kroner høyere og utgiftene nesten 18 milliarder kroner mindre enn ventet. 

En viktig grunn er at regjeringen rett og slett ikke har klart å bruke penger like raskt som Stortinget har forutsatt ved vedtak om en rekke krisetiltak. 

«Den store mindreutgiften viser at det har vært utfordrende for forvaltningen å gjennomføre og følge opp alle Stortingets vedtak om utbetalinger og bruk av midler på en rekke budsjettposter i møte med pandemien i 2020», skriver Finansdepartementet i sin melding.

Ubrukte helsepenger

Det betyr at det har stått ubrukte midler igjen i Folketrygden, til kulturformål, veibygging og til og med i helsevesenet.

Statsbudsjettet for 2020

.Vedtatt budsjett, høsten 2019Revidert nasjonalbudsjett, mai 2020Nysalderingen, desember 2020Regnskap
Oljekorrigert underskudd241,1479,6417,4370,5
Strukturelt, oljekorrigert underskudd243,6419,6393369,3
I prosent av Oljefondet2,64,23,93,7
Statens netto kontantstrøm fra oljen, mrd. Kr.245,098,0107,7106,8
Kilde: Finansdepartementet

I tillegg er fallet i statens skatteinntekter nesten halvert fra nysalderingen til regnskapet.

Likevel er det brukt mer penger på statsbudsjettet enn noen gang. Oljepengebruken, slik den måles i handlingsregelen, endte på 370 milliarder kroner. Bare i løpet av den siste måneden av 2020 krympet dette underskuddet med 24 milliarder kroner.

Mindre enn finanskrisen

Sammenlignet med prognosene fra revidert i mai i fjor, er strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd redusert med over 50 milliarder kroner. Dermed endte ikke oljepengebruken opp med 4,2 prosent av Oljefondet, men med mer moderate 3,7 prosent.

Dette er klart mer enn de foregående årene, men langt lavere enn under finanskrisen. I både 2009 og 2010 var det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på 4,0 prosent og høyere. 

Pengebruken i 2020 var dessuten lavere enn det normale frem til handlingsregelen ble innført i 2001.