– Stormen nærmer seg

Maler Fed seg inn i et hjørne? Ipek Ozkardeskaya i Swissquote mener fredagens jobbrapport er «siste bit i puslespillet».

BOMMER HAN? Federal Reserve-sjef Jerome Powell hindrer ikke inflasjonsbekymringene i å stige blant investorene. Foto: Bloomberg
Makro

Sektorrotasjonen fra vekstaksjer (som teknologi) til sykliske aksjer (som energi og gruve) viste seg igjen på Wall Street, og ifølge Nordnet-analytiker Roger Berntsen vil den trenden fortsette i takt med at verdensøkonomien gjenåpnes.

«Fellesnevneren i Nasdaqs fall og S&P 500s oppgang er at inflasjonsbekymringene blusser opp igjen blant investorene», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i tirsdagens oppdatering, og viser til Warren Buffetts nylige advarsel om USAs «rødglødende» økonomi.

– Ser stormen nærme seg

«Selv om Federal Reserve insisterer på at deres ultralette pengepolitikk er akkurat hva den amerikanske økonomien trenger akkurat nå, bør de makroøkonomiske indikatorene snart sette Fed i en vanskelig posisjon. Vi kan nå se stormen nærme seg», fortsetter Ozkardeskaya.

Så langt i første kvartal har 90 prosent av selskapene i S&P500 lagt frem tall som har toppet analytikernes estimater. Og i forrige uke kom tallene som viste robuste 6,4 prosent BNP-vekst for USA i første kvartal. 

«Inflasjonen banker hardt på døren. Ikke bare har hoppet i produsentpriser begynt å speile seg igjen i konsumprisene, men kraftig prisoppgang i tømmer, kobber, soya, i tillegg til den globale halvledermangelen kombinert med forsinket logistikk verden over peker mot et situasjonen er i ferd med å bli mer alvorlig når det kommer til inflasjon», argumenterer Swissquotes analytiker.

Snakker nedtrapping ned 

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tegner samme bilde i tirsdagens morgenrapport.

«I dagens situasjon vil bedriftene åpenbart være interesserte i å øke sine utsalgspriser for å bevare marginene sine. Prisøkningene kan komme til å nå helt ut til forbrukerleddet, slik at inflasjonen – en viktig målvariabel for sentralbankene – øker», skriver hun.

«Hvordan vil sentralbankene reagere på en slik inflasjonsoppgang? Svaret på det spørsmålet avhenger kritisk av hvorvidt den blir vurdert til å være av midlertidig eller varig karakter. Førstnevnte vil sentralbankene la passere, mens sistnevnte vil føre til at de pengepolitiske stimulansene reduseres», fortsetter Haugland.

Haugland viser til at Fed-representanter fortsatt bruker taletid på å snakke ned forventningene om en nedtrapping av stimulansene. 

«Mandag gjentok sentralbanksjef Powell at den økonomiske gjeninnhentingen så langt er preget av ulikhet på tvers av raser og inntektsgrupper. New York Fed-sjef, John Williams, sa at forholdene så langt ikke er i nærheten i å tilsi en endring i pengepolitikken», skriver hun.

– Siste bit i puslespillet

I Swissquote karakteriserer senioranalytiker Ozkardeskaya fredagens arbeidsmarkedsrapport fra USA som siste bit i puslespillet.

«Inflasjonen er noe Fed stadig snakker ned, ettersom deres fokus er «betydelig fremgang» i arbeidsmarkedet. Og den siste biten i puslespillet er en ny måned med «betydelig fremgang» i amerikanske jobbtall på fredag. Fordi, før eller siden, bør kombinasjonen sterke kvartalstall, robust økonomisk vekst, stigende inflasjon og et bedre arbeidsmarked vekke haukene i Fed og endre markedsdynamikken», heter det videre i oppdateringen.

Analytikeren mener forventningen om en sysselsetting like under millionen «bør styrke caset for ytterligere bevegelser fra vekst- til verdiaksjer» før fredagens tall. Konsensus peker nærmere bestemt mot at 980.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i april.

«Årets «sell in May and go away» kan derfor ramme teknologiaksjene hardere enn de sykliske. Jo høyere verdsettelse, desto brattere korreksjon», fortsetter Ozkardeskaya.