Bryr seg ikke om kjøligere boligmarked

Boligmarkedet har roet seg mer enn alle ventet. Norges Bank er likevel bekymret over boligprisveksten.

Publisert 6. mai 2021 kl. 10.00
Oppdatert 6. mai 2021 klokken 11.13
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 543 ord
Uendret, men så? Øystein Olsen og Norges Bank holder styringsrenten på null prosent. Foto: Are Haram

Norges Bank holder styringsrenten uendret på null prosent. Utfallet av rentemøtet torsdag var fullstendig som ventet.

Dette var et «mellommøte», altså et av rentemøtene uten fullstendige analyser og prognoser, og uten pressekonferanse. Ved disse mellommøtene pleier Norges Bank ikke å endre på selve styringsrenten.

Denne gangen kom ingen nye signaler om første renteheving kommer i september eller først i desember.

– Andre halvår

I pressemeldingen viser Norges Bank til at utviklingen i vår har vært slik sentralbanken ventet. 

«Det er utsikter til at store deler av den voksne befolkningen i Norge vil være vaksinert innen utgangen av sommeren. Det tilsier at den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp gjennom året», mener Norges Bank.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i løpet av andre halvår i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Kjøligere boligmarked

Onsdag bekreftet også apriltallene at boligmarkedet er kjøligere. I Oslo er prisene ned 1,8 prosent over de siste to månedene.

Dette har ikke påvirket Norges Bank til nå. Den pengepolitiske komiteen legger tvert imot vekt på at «boligprisene har steget markert siden i fjor vår».

Norges Bank mener at «utviklingen i boligmarkedet har vært om lag som anslått i marsrapporten», men har likevel fanget opp at «boligprisene falt litt i april etter flere måneder med sterk vekst». 

Smittetall

På forhånd var seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets spent på Norges Banks vurdering av vaksinetempoet og tempoet i gjenåpningen.

«Norges Bank forventer en gradvis lettelse ettersom smittetallene forventes å synke og vaksinedekningen øker. Vi mener dette er rimelige forventninger», skriver Aamdal i en forhåndsomtale.

Torsdag viser imidlertid Norges Bank til lavere BNP-vekst inn i 2021, og til videre fall gjennom våren på grunn av nye nedstenginger. Dessuten er konsumet svakere enn ventet.

I sum har strengere smitteverntiltak dempet veksten og gitt høyere ledighet enn ventet.

 Norges Bank viser til drahjelpen amerikansk økonomi gir verden, men også til at gjenåpningen er forsinket i Europa: «Flere land i euroområdet har derimot strammet inn eller forlenget smitteverntiltakene de siste ukene, noe som demper veksten på kort sikt», heter det i komiteens vurderinger.

Hindre høy ledighet

Ved marsmøtet understreket Norges Bank den store usikkerheten om oppsvinget, og at lave renter bidrar til å hindre at ledigheten forblir høy.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets mener at Norges Bank gjorde det eneste fornuftige, ved å vente og se om rentehevingen passer best i september eller desember. 

Hun og Aamdal viser til at sentralbanksjef Øystein Olsen overfor Finansavisen i mars omtalte september som like sannsynlig som desember. Selv venter Due-Andresen og Aamdal at rentehevingen først kommer i desember.

Nordea Markets venter derimot fortsatt en heving i september. Makroøkonom Dane Cekov biter seg merke i at Norges Bank ikke lenger omtaler usikkerheten om gjeninnhentingen som «stor».

Kan gi hint

Selv om det er sjelden kost med nye og klare signaler ved mellommøtene, har det hendt. Ved mellommøtet i august 2019 innførte Norges Bank skillet mellom «den nærmeste tiden» og «fremover». Dette ble korrekt oppfattet av analytikerne som et varsel om at renten ved rentemøtet i september ville bli hevet, men at det deretter var duket for uendret rente.

Mer generelt: «Den nærmeste tiden» betyr dermed «neste rentemøte», mens «fremover» betyr alt som kommer etter det nærmeste rentemøtet.