Handelsoverskudd på nær 16 milliarder euro

Makro

Eurosonen hadde i mars et handelsoverskudd på 15,8 milliarder euro.

På forhånd var det ifølge TradingEconomics ventet et overskudd på 16,5 milliarder euro.

BNP i eurosonen falt 0,6 prosent  i første kvartal. Det var akkurat som ventet.

Over året endte BNP i første kvartal ned 1,8 prosent, også det som ventet.