Industriproduksjonen falt marginalt

Foto: Ivan Kverme
Makro

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at industriproduksjonen falt 1,9 prosent fra mars til april. Det skjer etter høy aktivitet i mars.

I perioden februar til april var industriproduksjonen imidlertid opp 1,0 fra tremånedersperioden før.

Det var ifølge SSB dataindustri og elektrisk utstyrsindustri, maskinreparasjon og -installasjon, samt bygging av skip og oljeplattformer, som bidro til nedgangen i april.

På den motsatte siden ble fallet dempet av en solid oppgang i produksjon av kjemiske råvarer, som vokste hele 9,7 prosent.