ESB holder renten uendret – men justerer guidingen

Med sin nye strategi vil ESB holde nøkkelrentene på dagens nivå eller lavere inntil inflasjonen når målet på 2 prosent i god tid før prognoseperioden er over.

NY RENTEDOM: Fra ESB og sentralbanksjef Christine Lagarde. Foto: Bloomberg
Makro

Den europeiske sentralbank (ESB) har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,0 prosent. Innskuddsrenten på minus 0,5 prosent videreføres også.

Sentralbankens pandemirelaterte verdipapirkjøpsprogram, PEPP, videreføres også i sin nåværende form. Rammen er på 1.850 milliarder euro, og programmets varighet løper til minst utgangen av mars 2022, og uansett til ESB anser coronakrisen som over. Sentralbanken gjentar også at kjøpene vil foregå i et vesentlig høyere tempo enn i de første månedene i år.

Det var ikke ventet noen endringer i rentene på forhånd, ei heller for PEPP-programmet.

Derimot justerer sentralbanken på guidingen med hensyn til ESBs nye pengepolitiske strategi.

Etter en 18 måneder lang vurderingsprosess, hvor det styrende rådet i ESB har vurdert sin pengepolitiske strategi, ble det tidligere denne måneden lagt frem en ny strategi, for første gang siden 2003.

Det nye inflasjonsmålet er på 2 prosent på mellomlang sikt. Det vil være symmetrisk, som vil si at positive og negative avvik er like uønsket. Tidligere har målet vært «under 2 prosent».

Med den nye strategien vil ESB nå holde nøkkelrentene på dagens lave nivå eller lavere inntil inflasjonen når målet på 2 prosent i god tid før prognoseperioden er over, og når den holder seg der for resten av prognoseperioden.

Vurderingen nå er at inflasjonen er på et nivå som er konsistent med at den stabiliserer seg på 2 prosent på mellomlang sikt.