Sentralbanksjefen forventer lav inflasjon

Sjef i Den europeiske sentralbanken (ESB), Christine Lagarde, forventer at at inflasjonen holder seg betydelig lavere enn inflasjonsmålet i eurosonen.

LITEN: Sjef i Den europeiske sentralbanken, Christine Lagarde, tror inflasjonen vil holde seg under inflasjonsmålet. Foto: Reuters
Makro

Det sa hun på en pressekonferanse i etterkant av ESBs rentebeslutning, i følge TDN Direkt. Torsdag offentliggjorde ESB sin beslutning om å holde styringsrenten uendret på 0,0 prosent. Innskuddsrenten på minus 0,5 prosent ble også videreført.

Lagarde sa på pressekonferansen at inflasjonsutsiktene i euroområdet fortsatt er godt under målet på to prosent. Den nylige prisveksten er midlertidig og inflasjonsutsiktene for eurosonen er dempet på mellomlang sikt.

Tidligere i juli la sentralbanken frem en ny pengepolitisk strategi for første gang siden 2003. Da ble inflasjonsmålet på 2 prosent endret til å være symmetrisk, hvor ESB anser inflasjon både over og under målet som like uønsket.

Sentralbanksjefen forventer at inflasjonen trolig vil stige de kommende månedene, for så falle igjen i 2022. Veksten i tredje kvartal i 2021 kan få drahjelp av den tiltagende gjenåpningen av stadig flere økonomier. Lagarde påpeker likevel at det vil ta tid å helbrede de økonomiske skadene som følge av pandemien.

Innad i ESB-rådet var det enighet om at det var behov or å endre sentralbankens framoverskuende guiding, men ikke om implementeringen av guidingen.