Ingen renteheving fra FED

Den amerikanske sentralbanken fortsetter å holde styringsrenten på et nivå i nærheten av 0 prosent.

Publisert 28. juli 2021 kl. 20.15
Oppdatert 28. juli 2021 klokken 20.28
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 167 ord
MÅTTE SPRØYTE INN LIKVIDITET: Sentralbanksjef Jerome Powell må få tilbake kontrollen over det korte rentemarkedet. Foto: NTB Scanpix

Onsdag kveld offentliggjorde den amerikanske sentralbanken (FED) at de ikke gjør noen endringer i pengepolitikken – akkurat som ventet på forhånd. Dette kommer etter FOMCs («Federal Open Market Committee») møter.

Målet for styringsrenten holdes på 0 til 0,25 prosent. Det er en beslutning som det ikke stilles særlig store spørsmålstegn ved – sentralbanken fortsetter dermed å jobbe mot målene om maksimal sysselsetting og prisstabilitet.

Sentralbanken forventer at det gjeldende rentenivået vil være tilstrekkelig inntil forholdene i arbeidsmarkedet har nådd nivåer som samsvarer med komitéens vurderinger av hva som vil gi maksimal sysselsetting.

– Inflasjonen har økt. Det reflekterer i stor grad overgangsfaktorer. De generelle finansielle forholdene fasiliteter videre vekst. Delvis på grunn av de økonomiske støttetiltakene og kredittstrømmen til amerikanske husholdninger og bedrifter, sier sentralbanken i pressemeldingen. 

FED vektlegger også inflasjonsmålet på 2 prosent når de vurderer renteheving. Per nå er inflasjonen i USA på vei til å ligge over 2 prosent i overskuelig fremtid. Det er ønskelig, for å oppnå en gjennomsnittlig inflasjon på 2 prosent over tid, i følge sentralbanken.