Valutatransaksjoner fra Norges Bank

Norges Bank vil, på vegne av staten, selge valuta for 1.700 millioner hver dag i august.

Publisert 30. juli 2021 kl. 11.37
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 119 ord
OVERSKUDD: Norges Bank vil daglig selge valuta for 1.700 millioner i august. Foto: Terje Pedersen

Hver måned kjøper Norges Bank valutainntektene fra statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) – en ordning for forvaltning av norsk statlig engasjement i petroleumssektoren utenfor Equinor. 

Dersom netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overstiger det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, vil deler av valutainntektene fra SDØE overføres til statens pernsjonsfond utland (SPU). Den resterende valutaen selger Norges Bank i markedet. 

I august vil dermed Norges Bank selge valuta for 1.700 kroner hver dag, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten kan også være for lav til å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Da må det overføres valuta fra SPU, for å dekke deler av oljepengebruken. På vegne av staten vil Norges Bank da selge valutaen fra SPU i markedet sammen med valutainntektene fra SDØE.