BNP-vekst på 0,4 prosent i juli

BNP for fastlands-Norge steg 0,4 prosent sesongjustert i juli, noe lavere enn ventet. 

Publisert 9. sep. 2021 kl. 08.00
Oppdatert 9. sep. 2021 klokken 08.16
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 252 ord
TALL: Ferske BNP-tall for fastlands-Norge ble lagt frem onsdag.  Foto: NTB

BNP for Fastlands-Norge vokste 0,4 prosent i juli, justert for sesong- og kalendereffekter, ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). 

Gjeninnhentingen i norsk økonomi fortsatte dermed i juli, men var noe svakere enn forventet. På forhånd var det ventet en vekst på 0,7 prosent i fastlandsøkonomien, ifølge Bloomberg.

Fastlands-BNP lå i juli 0,5 prosent prosent over nivået i februar 2020, den siste måneden før coronapandemien kom til Norge. 

Flere av næringene som har vært hardt rammet av smittespredning og restriksjoner vokste videre, men ligger likevel langt under nivået i februar 2020, ifølge SSB. 

– Varehandelen økte kraftig i mai, men falt litt tilbake i juli. Likevel er nivået høyt. Forretningsmessig tjenesteyting har også falt, som i stor grad skyldes reisebyrå- og reisearrangørvirksomheten. Sett bort fra disse næringene var veksten i juli sterk og på linje med de foregående månedene, sier seniorrådgiver og ansvarlig for månedlig nasjonalregnskap, Achraf Bougroug.

Større usikkerhet

– Juli er en feriemåned og for noen næringer innebærer det lavere aktivitet, mens det er høysesong for andre. Dermed er det større usikkerhet rundt den underliggende veksten enn det er ellers i året, sier Bougroug.

Overnattings- og serveringsvirksomheten bidro mest til den samlede veksten i juli med en oppgang på i overkant av 20 prosent. 

Bruttoproduktet i varehandelen falt på sin side mer enn 3 prosent i juli, etter en svak nedgang måneden før. Nivået er likevel høyere enn før pandemien inntraff. 

Industrien vokste 0,3 prosent i juli, der produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater, samt trelast- og trevareindustrien, var de sterkeste bidragsyterne. Utvinning av olje og gass vokste i overkant av 2 prosent.