Sterkere vekst, men flere flaskehalser

Norges Banks regionale nettverk tror på videre økning av etterspørselen, men sliter med å få tak i arbeidskraft.

Publisert 14. sep. 2021 kl. 10.01
Oppdatert 14. sep. 2021 klokken 10.27
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 302 ord
SENTRALBANKSJEF: Øystein Olsen. Foto: Are Haram

Gjenåpningen av samfunnet har ifølge Norges Banks regionale nettverk bidratt til å høyne aktiviteten i næringslivet mye de siste månedene. Bedriften tror etterspørselen vil øke videre, men sliter med å få tak i arbeidskraft, går det frem av en rapport fra sentralbanken tirsdag.

Rapporten utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget for styringsrenten.

Veksten har økt i samtlige næringer de siste tre månedene, og mest innenfor industri og husholdningsrettet tjenesteyting. Det neste halvåret er prognosen at aktiviteten samlet sett vil øke i samme takt, men samtidig variere en del mellom næringene. 

Varehandelen øyner fallende omsetning, mens tjenesteyterne venter den sterkeste veksten.

Flere flaskehalser

Sysselsettingen har økt de siste tre månedene, og denne trenden tror bedriftene vil fortsette stige framover. Samtidig merker også norsk næringsliv godt flaskehalsene som har utviklet seg i internasjonale forsyningskjeder.

Flere bedrifter enn på lenge har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, og tilgangen på råvarer trekkes frem som en sentral kapasitetsbegrensning. Dyrere råvarer er drivkraften bak en tiltakende prisvekst i samtlige næringer. Anslaget for årslønnsveksten i år er oppjustert til 2,9 prosent, fra 2,7 prosent i mai.

Dette trodde sjeføkonomene

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets trodde på forhånd at bedriftene ville melde om frisk vekst i sommer, og forventninger om en fortsatt god – men ikke fullt like frisk – vekst i tiden som kommer.

I Handelsbanken Capital Markets var sjeføkonom Kari Due-Andersen interessert i å se om forventningene til økonomisk vekst hadde dempet seg, som følge av høy deltasmitte og en forskyvning i planene om videre nedtrapping av smittedempende restriksjoner.

«Vi vil anta at mange bedrifter nå vil karakterisere utsiktene som noe mer usikre enn de gjorde sist», skriver hun i dagens morgenrapport fra meglerhuset.

I juni-rapporten signaliserte bedriftene tro på at lettelser i smitteverntiltakene gjennom sommeren ville gi «betydelig vekst fremover». Med sånne optimistiske utsikter planla bedriftene derfor også en betydelig vekst i både sysselsetting og investeringer fremover.