ESB: Utsiktene stort sett balansert

De økonomiske utsiktene er stort sett balansert, ifølge Den europeiske sentralbanks rådsmedlemmer.

Publisert 7. okt. 2021 kl. 14.10
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 216 ord
BALANSERT: Rådsmedlemmene i Den europeiske sentralbanken ser de økonomiske utsikter som stort sett balansert. Foto: Bloomberg

Rådsmedlemmene i Den europeiske sentralbanken ser de økonomiske utsikter som stort sett balansert.

Det fremgår av møtereferatet til ESB, publisert torsdag, fra rentemøtet som ble avholdt 8.-9. september. På rentemøtet holdt sentralbanken renten uendret og sa den vil kjøpe obligasjoner under PEPP-programmet i en lavere takt enn de to foregående kvartalene.

En større nedgang enn forventet i sparegrad og en raskere forbedring av pandemisituasjonen kan føre til en sterkere ekspansjon enn planlagt.

Bekymringene omhandler vedvarende flaskehalser og spredningen av deltavarianten, samtidig som globale PMI-tall trekker seg tilbake. Det noteres et gap mellom utviklingen i utviklede og fremvoksende økonomier.

Veksten ble anslått til å forbli sterk i 2022 før den avtar i 2023. Sammenlignet med tidligere anslag hadde BNP-veksten blitt revidert opp for 2021 og var stort sett uendret for 2022 og 2023. Datoen da BNP blir anslått å nå nivåene før pandemien, ble fremskyndet med et kvartal til slutten av 2021.

Ifølge et bredt spekter av indikatorer hadde finanseringsforholdene vært gunstige siden ESB-rådets forrige kvartalsvurdering. Til slutt ble det understreket at sentralbanken vil fortsette å kjøpe obligasjoner fleksibelt i henhold til markedsforholdene. Hvis gunstige finansieringsforhold kan opprettholdes, trenger ikke rammen å bli brukt fullt ut, og kan også kalibreres om nødvendig for å opprettholde gunstige finansieringsforhold.