Indikerer nullrente ut 2023

Den svenske Riksbanken har ingen planer om å jekke opp renten med det første.

Publisert 25. nov. 2021 kl. 09.45
Oppdatert 25. nov. 2021 klokken 09.51
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 151 ord
SENTRALBANKSJEF I SVERIGE: Stefan Ingves. Foto: NTB

Den svenske sentralbanken, Riksbanken, holder reporenten uendret på 0 prosent, opplyser Riksbanken torsdag.

Ifølge estimater innhentet av Infront var det på forhånd ventet at renten ville bli holdt uendret.

Rammen for verdipapirkjøpene holdes uendret på 700 milliarder svenske kroner ut 2021, og beholdningen estimeres å være omtrent uendret i løpet av 2022, og vil minke gradvis etter 2022.

Riksbanken indikerer samtidig nullrente ut 2023. I fjerde kvartal 2024 indikeres styringsrenten til 0,19 prosent.

Øker inflasjonsanslag

De gjør kun små justeringer i prognosene for utviklingen i landets økonomi, hvor blant annet inflasjonsanslaget økes til 2,3 prosent fra tidligere 2,1 prosent i 2022.

Økonomien er sterk og inflasjonen har steget raskt, hovedsakelig drevet av stigende priser energipriser, skriver Riksbanken.

Riksbanken anslår at inflasjonen vil falle tilbake neste år. Den viktigste årsaken er at energiprisene ikke forventes å stige like mye raskt neste år, skrives det. En annen årsak til at sentralbanken venter fallende inflasjon er at flaskehalsene trolig vil løses opp.