Kan markedet ha misforstått vilkårene for renteheving?

Publisert 25. nov. 2021 kl. 14.06
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 232 ord
ECB-sjef Christine Lagarde. Foto: Bloomberg Mercury

Rådsmedlemmene i Den europeiske sentralbanken mener at gitt utviklingen i økonomien pr dags dato, vil PEPP-programmet avsluttes rundt mars 2022. Det fremgår av møtereferatet til ECB, publisert torsdag, fra rentemøtet som ble avholdt 27.-28. oktober. 

På rentemøtet holdt sentralbanken renten uendret og sa det vil kjøpe obligasjoner under PEPP-programmet i en lavere takt enn de to foregående kvartalene.

Samtidig fremkommer det av referatet fra møtet at medlemmene i rådet diskuterte et hypotetisk stagflasjonsscenario i relasjon til risikoene for de økonomiske utsiktene. Det ble imidlertid presisert at stagflasjonshendelser på 1970-tallet ikke fant sted under de samme forholdene som nå.

Det skrives blant annet at rådet ser på inflasjonsutsiktene på mellomlang sikt som mer usikre enn tidligere, og at innkommende data for desember ikke vil være nok til å ta ned usikkerheten i inflasjonsutsiktene på mellomlang sikt.

Det kommer videre frem at medlemmene var enige om at prispresset har vært mer langvarig enn hva septemberprognosene tilsa. Det ble videre snakket om at dersom arbeidsledigheten ikke kom seg tilbake til nivåene før krisen, kan prispresset bli høyere enn dagens estimater.

«Vi må være tålmodige under en periode med økt usikkerhet», heter det i referatet.

Rådet vender seg imidlertid også til markedet: "Markedet har priset inn en tidligere økning enn det den fremtidsrettede veiledningen gir, og det ble reist spørsmål om markedet har misforstått de tre vilkårene for en økning. En repetisjon av disse kan dermed være hensiktsmessig", ble sagt under møtet.