KjøpLogg inn

Frykter «en real smell»

Inflasjonen synker så sakte at det kan bli behov for enda tøffere renteoppgang. I så fall får vi «en real smell» i markedene, tror DNB Markets.

Publisert 26. jan. 2022 kl. 09.01
Oppdatert 28. jan. 2022 klokken 10.06
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 607 ord
Kan gå ille: Hvis inflasjonen tvinger Fed til å heve renten virkelig friskt, vil det kunne gi store markedsutslag, tror seniorøkonom Knut A. Magnussen og sjeføkonom Kjersti Haugland. Foto: Are Haram

«Vi holder en knapp på at hverken sentralbankene eller Beijing vil være så standhaftige at markedene mister fotfestet», skriver DNB Markets i sin nye konjunkturrapport.

«Dersom vi likevel har undervurdert kraften og varigheten i inflasjonsoppgangen, vil risikofylte aktiva kunne gå på en real smell», advarer likevel sjeføkonom Kjersti Haugland og hennes team.

Inflasjonen nær toppen

DNB Markets tror at inflasjonen nå er nær toppen, men «nedgangen vil gå betraktelig saktere enn mange sentralbanker legger til grunn nå». Prognosen om at inflasjonen vil synke i år er dessuten avhengig av at energiprisene ikke stiger videre. 

DNB Markets' prognoser for Norge


2021 2022 2023 2024 2025
Privat forbruk 4,6 7,8 3,1 1,6 1,6
Offentlig forbruk 3 1,3 1,1 1,2 1,2
Oljeinvesteringer 2 −10 8,5 6 1,5
Boliginvesteringer 3 1,8 0,3 −0,4 0,5
BNP 4,3 4 1,7 1,7 1,4
Fastlands-BNP 4 3,6 1,6 1,5 1,5
Registrert ledighet 3 2,2 2,2 2,3 2,3
Årslønn 3,3 3,8 3,8 3,5 3,5
KPI 3,5 3,2 2,5 2,4 2,2
KPI-JAE 1,7 2,3 2,5 2,1 2,1
Boligpriser 9,1 2,5 2,4 2,5 2,4

Prosent, prosentvis vekst. Kilde: DNB Markets

I USA vil inflasjonen stige fra i fjor til i år, selv om tempoet mot slutten av året har sunket til 3,5 prosent.

DNB Markets venter betydelig høyere inflasjon og lønnsvekst enn sentralbankene og gjennomsnittet av analytikerne.

Dette betyr ikke at Fed fyrer av enda flere rentehevinger enn hva som til nå er priset inn i markedene. DNB Markets venter fire hevinger i år, fire til neste år og så to i 2024.

Men hva hvis…?

Hvis inflasjonen biter seg fast på høyere nivå enn ventet, må Fed ty til sterkere lut. En mulighet er at Fed ikke bare hever renten ved annethvert møte, men ved hvert møte, og fortsetter godt forbi 2,5 prosent.

Hvis Fed nøyer seg med dette, vil det utløse betydelige nedsalg i risikable aktiva. Det i seg selv vil få langrentene til å snu ned, tror seniorøkonom Knut A. Magnussen, som tror Fed vil ha vanskeligere for å akseptere fallende langrenter enn fallende børser.

Et alternativ er derfor at Fed både hever renten ved hvert møte og samtidig selger seg kraftig ned i sin balanse.

Det vil hindre fall i langrentene, og investorer kan ikke i samme grad flykte fra aksjer til statsobligasjoner. Resultatet vil bli et større børsfall, men uten at rentekurven inverteres. Nedturen blir altså mye tøffere, men inflasjonen kommer under kontroll, en kombinasjon Magnussen tror at Fed vil foretrekke.

To norske hevinger ekstra

Norges Bank hevinger vil komme som perler på en snor, ved hvert eneste hovedmøte frem til sommeren 2023, tror DNB Markets.

Det betyr en styringsrente neste sommer på 2,00 prosent, der Norges Bank selv bare har antydet 1,50 prosent.

Høye energipriser


2021 2022 2023 2024 2025
Brent Blend, USD/fat 71 83 87 90 90
Strømpris Sør-Norge, øre/KWh 76 81 54 46 -
Strømpris Nord-Norge, øre KW/h 42 25 18 16 -

Kilde: DNB Markets

«Isolert sett kunne anslagene vår for lønns- og prisvekst vært argumenter for at Norges Bank hever renten enda raskere enn vi har anslått. Vi tror likevel Norges Bank vil gå gradvis frem», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal og makroøkonom Oddmund Berg.

Lønnsveksten ventes å bli den høyeste siden 2013, opp fra 3,3 prosent i fjor til 3,8 prosent i år. Dette betyr en reallønnsvekst på 0,6 prosent, hvis DNB Markets’ inflasjonsanslag går inn.

Mot slutten av 2021 steg total inflasjon mye og kjerneinflasjonen lite. Når total inflasjon synker gjennom 2022, venter DNB Markets at kjerneinflasjonen vil stige gradvis til 3,0 prosent. Utslagene fra høye strømpriser over i andre priser kommer først med forsinkelse, og bedriftene har fra før høy kostnadsvekst.

Flatt på børsen

DNB Markets venter litt økt inntjening for de børsnoterte aksjene enn i fjor. For råvareselskapene er toppen i år, mens øvrige sektorer får ytterligere økt inntjening i 2023.

Samlet anslår DNB Markets at Oslo Børs kan gi en avkastning på +/- 5 prosent i år.

Oljeprisen ventes å stige litt videre, og legge seg på 90 dollar fatet. 

DNB Markets' valutakursprognoser


april 2022 januar 2023
EURUSD 1,13 1,12 1,10
EURNOK 10,17 10,00 10,20
USDNOK 9,00 8,93 9,27

Kilde: DNB Markets

Etter april i fjor har boligprisveksten i Norge vært svak, og særlig i Oslo. Med fire rentehevinger bare i år, vil boligprisene vokse svakt, men DNB Markets tror ikke på noe stort prisfall. I gjennomsnitt over de neste årene ventes boligprisene å stige 2,5 prosent årlig.