66 mot 6

Mandag morgen sto oljeprisen i 66 dollar fatet, mens norske strømpriser var nede i 6 øre/kWh. Det endrer ikke all verden for Norges Bank.

Omfattende: Droneangrepet på Aramco-anlegget i Abqaiq i Saudi-Arabia vil dempe internasjonal vekst og øke global usikkerhet ytterligere. Foto: NTB Scanpix
Markedskommentarer

Noen hendelser er vanskelige å predikere og ta høyde for. Som droneangrepene på Saudi-Arabias oljeinstallasjoner. Andre er mindre overraskende, som det betydelige fallet i strømprisene for tiden.

Begge deler har potensielt betydning også for Norges Banks renteplaner.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank1 Gruppen viser i en fersk makrorapport til hvordan norske styringsrenter normalt har diltet etter amerikanske med 1-2 års forsinkelse. Det klareste unntaket var i 2009, da oljeprisen steg raskt til 120 dollar pr. fat. Internasjonale renter var rekordlave etter finanskrisen, men Norges Bank måtte heve renten. Også 2014 viser hvor mye oljeprisen kan bety for norske renter. Da halverte oljeprisen seg på få måneder, og Norges Bank måtte kutte i styringsrenten.

Derfor, mener Holvik, er det gitt at Norges Bank hever renten på torsdag, etter at oljeprisen har økt 10 prosent over natten.

Det er opplagt at oljeprisen stiger når mer enn 5 prosent av det globale tilbudet forsvinner på flekken, slik vi nå har opplevd.

Men: «Oppgangen i oljeprisen i dag har (...) ingenting å gjøre med mer optimistiske vekstutsikter globalt, men med produksjonsbortfall og økt geopolitisk usikkerhet», skriver DNB Markets’ Ingvild Borgen Gjerde i sin morgenrapport mandag.

Etter at OPEC lenge har presset medlemslandene til å holde produksjonen nede, må vi forvente at andre land enn Saudi-Arabia raskt øker sin produksjon. Vi må også forvente at amerikanske skiferoljeprodusenter vipper bryteren fra «off» til «on» på anlegg som til nå har vært marginale.

Mye av denne prisøkningen på olje gjenspeiler økt global usikkerhet, kall det gjerne krigsfrykt, mens noe, ifølge DNB Markets, reflekterer et økt påslag fordi verden har fått demonstrert hvor sårbare mange oljeinstallasjoner er.

«En høyere risikopremie betyr (...) at oljeprisen skal handle noe høyere fremover, uavhengig av hva som skjer med produksjonstilgangen», ifølge Gjerde.

Uansett hva som ligger bak oljeprisøkningen, blir Norge rikere. Og uansett vil oljeprisøkningen på marginen være positivt for oljeinvesteringene og dermed også for oljeleverandører av alle slag. Malurten ligger i at mye av fastlandseksporten må regne med surere markeder. Der Oslo Børs tok bølgen mandag, var oljeprissjokket (for en gangs skyld riktig begrep) udelt negativt for andre markeder.

Totalt sett er derfor effekten for aktiviteten og presset i norsk økonomi kanskje ikke så stor.

Og det er lite Norges Bank nå får gjort med prognosene og rentebanen som presenteres torsdag. Alle modellkjøringer var ferdige før helgen. Hvis derimot effekten på oljeprisen holder seg fremover mot rentemøtet i desember, kan det være at vi ser positive utslag på rentebanen da.

Disse vil måtte veies opp mot en strømpris som på det laveste nå har vært nede i 6 øre pr kWh. Selv om man ser bort fra ekstremsvingninger akkurat når uværet raser, er prisnivået 40 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Norges Bank ser primært på kjerneinflasjonen, hvor energipriser er rensket ut. men store bevegelser i strømprisen betyr likevel noe for rentesettingen.Fjorårets kraftige strømpris- og inflasjonsøkning ga et uventet reallønnsfall. Det slo ut i høyere lønnsvekst i år, som har bidratt til årets inflasjon. Tilsvarende kan lave kraftpriser kommende vinter holde inflasjonen nede, og kan dermed gi uventet høy reallønnsvekst, slik at neste års lønnsoppgjør blir mer moderat.

Norges Bank husker selvsagt ett år tilbake. Sentralbanken forsøker derfor å se gjennom effektene av dette prisfallet på strøm. Det eneste vi vet når vinteren nærmer seg er at magasinene er normalt fulle. Vi vet ikke hvor kald vinteren blir eller hvordan markedet på Kontinentet utvikler seg. Det taler for at Norges Bank langt på vei ignorerer strømprisfallet, men i den grad lavere kraftpriser spiller inn, vil de langt på vei oppveie effekten av høyere oljepris denne gangen.