Duket for Fed-kutt

FEDS RENTEMØTE:  USAs sentralbanksjef Jerome Powell sørger torlig ikke for mer  action til uken.  Foto: NTB Scanpix
Markedskommentarer

Etter tre rentemøter uten endringer torsdag, blir det trolig litt mer action kommende uke. Fed avslutter sitt rentemøte onsdag, og et flertall av økonomene i Bloombergs rundspørring tror på et nytt rentekutt på 25 basispunkter, selv om Fed-ledelsen er delt i synet.

Med dette kuttet, som 85 prosent av de spurte tror på, havner Feds rente i intervallet 1,50-1,75 prosent, altså omtrent på norsk nivå.

Samtidig venter et flertall at Fed samtidig signaliserer at nok er nok. Etter dette kuttet vil renten trolig bli holdt i ro en god stund, og dermed kan kuttet på et vis regnes som et haukete kutt.

Det er litt mindre tro på at Bank of Japan kutter renten ved sitt rentemøte, men ifølge Danske Banks ukefokus, vurderer investorer sjansene for omtrent 50/50.

Etter en viss styrking torsdag, primært drevet av styrkingen for svenske kroner, falt norske kroner tilbake fredag. Dette var sterkt medvirkende til at Oljefondet for første gang passerte 10 billioner kroner.

I et telefonintervju med Bloomberg, sier sentralbanksjef Øystein Olsen at han ikke vurderer kronesvekkelsen som «dramatisk». Svekkelsen svekker ikke norsk økonomi, men vil bety høyere inflasjon, men også gi forbedret konkurranseevne, sier Olsen.

Nyheter
Markedskommentarer