Stup i investeringene

STUP I INVESTERINGENE: Melder OECDs generalsekretær Jose Angel Gurria. Foto: NTB scanpix
Markedskommentarer

I september falt både import og eksport markant i USA. Importen falt mest, og trakk dermed underskuddet på handelsbalansen ned fra 73,1 til 70,4 milliarder dollar, der analytikerne hadde trodd på en liten økning i underskuddet.

Eksporten falt 3 prosent, sammenlignet med september året før, og er nå på sitt laveste på halvannet år. Importen falt 4,6 prosent til laveste nivå på nesten to år, ifølge Bloomberg.

Ifølge president Donald Trump er forhandlingene med Kina om handelskonflikten litt foran skjema.

Usikkerheten og økte handelshindre slår imidlertid hardere ut for investeringene. OECD-tall viser at direkte utenlandsinvesteringer falt med 20 prosent i første halvår i år, sammenlignet med andre halvår i fjor.

«Usikkerheten knyttet til handelsspenningene og utsiktene for økonomisk vekst bidro trolig til nedgangen», kommenterer OECD.

Nederland, USA og Storbritannia har den største nedgangen i inngående investeringer. For OECD samlet sank inngående investeringer med hele 43 prosent, mens utgående investeringer økte med 2 prosent. Kinesiske investeringer i USA har falt fra 16 milliarder dollar i andre halvår 2016 til bare 1,2 milliarder dollar i første halvår i år.

OECD-tallene tyder også på at effektene av den amerikanske skattereformen i 2017 nå er uttømt.

usa
handelsbalanse
donald trump
kina
handelskonflikt
oecd
utenlandsinvesteringer
Nyheter
Markedskommentarer
Børs