Rødt og dødt på Oslo Børs

Svake tall fra nisjebank blant de viktigste hendelsene tirsdag.

NEDGANG: Oslo Børs befinner seg i negativt territorium tirsdag. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Markedskommentarer

Pilen peker ned på Oslo Børs tirdag. Hovedindeksen er ned 0,79 prosent til 904,19.

Det er omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,7 milliarder kroner.

I Asia var det blandet tirsdag etter at stemningen på Wall Street i går var god.

Markedet generelt følger rentemøtet i USA tett, som starter i dag. Ifølge CMEs FedWatch Tool er kuttsannsynligheten, basert på prisingen i terminmarkedet, 96,2 prosent. 

Likvide aksjer som DNB og Telenor faller henholdsvis 2,01 og 1,36 prosent, mens Yara går i mot markedet og stiger 1,25 prosent.

Oljeprisen

Brentoljen er tirsdag ned 1,14 prosent til 60,87 dollar fatet, og WTI-oljen faller 1,54 prosent til 54,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble Brentoljen omsatt for 61,31 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Fokus i oljemarkedet rettes mot nye datapunkter i form av amerikanske råoljelagertall.

Etter er den store lagerbyggingen på 9,3 millioner fat for to uker siden, som var motivert av vedlikeholdssesong både blant amerikanske og asiatiske raffinerier, i tillegg til skyhøye fraktrater (opp mot 10 dollar fatet), var lagertallene som ble sluppet i forrige uke sterkere enn ventet. Med jevnt trekk i bensin- og destillatlagrene virker den umiddelbare etterspørselen å være på et godt nivå, mens lagerbyggingen av råolje nå forventes å bli lavere som følge av høyere raffineriproduksjon og overkommelige fraktpriser.

Det er ifølge Reuters-konsensus ventet at de amerikanske råoljelagrene steg med 700.000 fat forrige uke.

Oljekurven er i all hovedsak flat. Fra å ha vært i backwardation lenge, har tilbakegangen i kortenden det siste halvåret flatet ut kurven.

BRAbank

BRAbank meldte om et resultat etter skatt på minus 26,5 millioner kroner i tredje kvartal, mot 0,6 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet før tap ble 42,4 millioner kroner, ned fra 45,5 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Avsetninger til tap gikk fra 44,7 millioner i tredje kvartal i fjor til 77,7 millioner i år. Tapene ble negativt påvirket av høye tap i gamle BRAbanks norske portefølje.

Driftskostnadene spratt opp fra 30,9 til 56,8 millioner kroner.

Netto renteinntekter gikk fra 69,7 til 95,7 millioner kroner, mens totalinntektene gikk fra 76,7 til 98,7 millioner kroner.

Banken uttalte at at bunnlinjen tynges av betydelige engangseffekter, nærmere bestemt restruktureringskostnader på 12 millioner, IFRS 9-justeringer på 15 millioner og fem millioner kroner i tap på salget av en finsk portefølje.

BRAbank la ikke skjul på at norske kapitalkrav legger en demper på veksten, og at den fremover vil prioritere vekst i mindre kapitalkrevende markeder, som Finland.

Banken lanserte et kostnadskuttprogram og bil kutte staben med åtte heltidsansatte og rundt fem eksterne konsulenter. Dette skal etter planen redusere kostnadsbasen med 10-12 millioner kroner årlig.

Aksjen faller 3,64 prosent til 1,06 kroner på Oslo Børs.

Crayon Group

Crayon Group fikk et resultat etter skatt på minus 18,0 millioner kroner i tredje kvartal, mot minus 31 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det utgjør et tap på 0,21 kroner per aksje, mot 0,34 kroner per aksje i 2018.

Driftsresultatet endte på 3,2 millioner kroner, mot minus 20,2 millioner kroner. Justert EBITDA økte fra 5,3 til 34,3 millioner kroner.

«Selskapet rapporterer sitt syvende kvartal på rad med sterk år-over-år inntekt- og brutto resultatvekst i alle forretningsområder og markedsklynger», skrev Crayon.

Omsetningen beløp seg til 2,6 millioner kroner, sammenlignet med 1,5 millioner kroner i 2018.

Crayon meddelte i en separat melding at det har gitt mandat til Danske Bank og SpareBank 1 Markets til å arrangere møter for investorer i Norden som begynner 1. november 2019. Selskapet vurderer å utstede et treårig usikret obligasjonslån på 300 millioner kroner.

Nettoprovenyet vil bli brukt til å refinansiere det utestående CRAYON02 og til generelle selskapsformål, ble det opplyst.

Aksjen klatrer 2,59 prosent til 43,50 kroner.

Norwegian og Bank Norwegian

I en børsmelding 19. august ble det varslet at Norwegian Air Shuttle skulle selge sin beholdning i Norwegian Finans Holding til Nordic Capital og Sampo. Transaksjonen innbefatter 17,47 prosent av aksjene i holdingselskapet til Bank Norwegian. Prislappen ble satt til 68 kroner per aksje, eller om lag 2.218 millioner kroner i samlet verdi. 

Nå er det regulatoriske godkjent, og salget vil ta plass i løpet av tre dager.

Etter salget vil ikke flyselskapet ha noen aksjer i Norwegian Finans Holding.

NOFI-aksjen stiger 1,31 prosent til 85,00 kroner, og NAS-aksjen legger på seg 4,52 prosent til 45,12 kroner.

Akastor

Akastor, et investeringsselskap innen oljeservicesegmentet, meldte om et resultat etter skatt på minus 9 millioner kroner i tredje kvartal, mot 441 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsresultatet ble 76 millioner kroner, mot 41 millioner kroner året før.

Omsetningen beløp seg til 1.430 millioner kroner, sammenlignet med 955 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

«I et offshore riggmarked som fortsatt sliter med overkapasitet, leverte MHWirth en sterk omsetningsvekst på 50 prosent i tredje kvartal. En solid EBITDA-margin på 11,9 prosent i MHWirth gjenspeiler at omstillingstiltakene i selskapet har vært vellykkede. I tillegg har AKOFS Offshore hatt høy operasjonell utnyttelse for begge skip i Brasil», kommenterer Akastor-sjef Karl Erik Kjelstad om noen av selskapets investeringers utvikling i perioden.

Aksjen stiger 1,64 prosent til 11,18 kroner.

Nyheter
Markedskommentarer
Børs