Optimisme i oljemarkedet

Pengepolitisk stimulans, fremskritt i handelsforhandlingene og mulige OPEC-kutt bidrar til å heve oljeprisen. Dessuten er produksjonstoppen trolig nådd i USA.

KJØPER OLJEDERIVATER: En trader på New Yorks råvarebørs. Foto: NTB Scanpix
Markedskommentarer

Verdien av Brent-råolje lå tirsdag ettermiddag på 60,64 dollar fatet, og var dermed opp med nesten en dollar på en uke. Oslo Børs' energiindeks steg med 1,5 prosent i den samme perioden, mens en indeks for norske oljeserviceaksjer falt med 1,3 prosent.

Oljeprisens oppgang trosset enda høyere produksjon fra USA. Landet har i de seneste tre ukene pumpet opp rekordhøye 12,6 millioner fat per dag (fpd). For et år siden var tallet 10,9 millioner fpd, mens Brent råolje ble omsatt for rundt 75 dollar fatet.

Antallet oljerigger i drift har imidlertid sunket i åtte av de ti seneste ukene, og er nå lavere enn noen gang siden april 2017. Statistikken har tidligere ledet produksjonen med rundt ni måneder i snitt. I praksis kan effekten imidlertid godt komme noen måneder tidligere eller senere.

Riggtoppen ble nådd i midten av november 2018, da 888 plattformer boret etter olje i USA. Legger vi på ni måneder, kommer vi til august i år. Nå er vi snart i november, så produksjonsvolumene burde begynne å falle i nærmeste fremtid. Færre virksomme rigger tilsier at tilbudet av olje vil svekkes.

I forrige uke ble det dessuten kjent at OPEC vurderer nye produksjonskutt, som følge av forventninger om svak etterspørselsvekst i 2020. En avgjørelse vil tas i desember. Saudi-Arabia ønsker i første omgang at OPEC Pluss-landene ikke pumper opp mer enn avtalt. Særlig har Nigeria og Irak produsert for mye. OPECs mål er hovedsakelig å forhindre at oljeprisene faller enda mer, og ikke å heve dem langt over dagens nivå.

På etterspørselssiden er det klart mer optimisme enn for bare noen uker siden. Sterke amerikanske kvartalsrapporter har sendt S&P 500-indeksen til en ny rekordnotering, mens USA og Kina fortsetter å gjøre fremskritt i sine handelsforhandlinger. I tillegg har Fed helt sluttet å stramme inn og i stedet valgt å pøse på med verdipapirkjøp og rentekutt. Derivatmarkedet priser nå inn en 96 prosents sannsynlighet for at sentralbanksjef Jay Powell senker styringsrenten med et kvart prosentpoeng i denne uken.

Alt er imidlertid ikke bare fryd og gammen. I Kina, verdens nest største økonomi, peker pilene fortsatt nedover. PMI-målingene viser at den industrielle aktiviteten nå har falt i fem måneder på rad, samtidig som forbrukerne blir stadig mer pessimistiske. I eurosonen er den negative trenden i industrien enda sterkere. Inkluderes også tjenesteytende sektor, er veksten tilnærmet null.

Vi har dessuten enkelte jokere som kan påvirke oljemarkedet. Det er under tre uker siden en iransk oljetanker ble angrepet utenfor kysten av Saudi-Arabia, tilsynelatende som hevn for skader påført to saudiarabiske oljeanlegg i september. Forholdet mellom de to landene har utviklet seg til en lavintensitetskrig med oljesektoren i sentrum, og nye angrep kan igjen sende oljeprisen til himmels.

I tillegg kan situasjonen i Syria tilspisse seg, idet stadig flere land tar militære grep der. Syria er ikke selv en stor oljenasjon, men nabolandet Irak er verdens fjerde største produsent. USA og Russland, som også er involvert, er henholdsvis nummer én og tre.

usa
kina
handelskrig
oljemarkedet
oljeproduksjon
opec
saudi-arabia
syria
irak
nigeria
brentolje
oljepris
Nyheter
Markedskommentarer