Kronekursen stuper videre

Allerede forrige uke var kronen så svak at Nordea Markets mente det tilsa renteheving til neste år. Siden har kronen svekket seg ytterligere. 

VIDERE NED: Kronekursen har falt 14-15 øre mot både euroen og dollaren.  Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Markedskommentarer

Tirsdag fortsatte kronen den raske svekkelsen. Midt på dagen var kursen 10,31 mot euro, en svekkelse på 8-9 øre fra morgentimene, før kronen la seg nær 10,27 på ettermiddagen.

Nordea Markets mente allerede etter forrige ukes rentemøte at kursen var så svak at det tilsa en norsk renteheving neste år. Siden har kronen svekket seg nye 14-15 øre mot euro og med drøyt 15 øre mot dollar.

«Med en kronekurs som er 2,5 prosent svakere enn sentralbankens anslag, er den alene et argument for å heve renten, for å demme opp for inflasjons- og vekstimpulsen som kommer gjennom kronekursen», skriver Nordea Markets’ økonomer i Navigatøren.

For at kronesvekkelsen skal stanse, må norske renter mer opp, mener de, og viser til at kronen har trendet svakt i flere når, «noe som gjør den til et attraktivt veddemål for trendfølgere».

«Vi mener det er for tidlig å konkludere med at toppen i styringsrenten er nådd», skriver de videre, og varsler at også Nibor kan stige mot slutten av året.

Litt mindre risiko globalt har slått ut i en brattere rentekurve, men Nordea Markets understreker at kurven fortsatt er temmelig flat.